VRIENDEN VAN HEVERLEEBOS EN MEERDAALWOUD vzw

Met droefheid en pijn in ons hart

melden wij u het heengaan van

 

Jos Monnens

 

geboren te Bree op 6 september 1932 en thuis te Kessel-Lo overleden op 9 april 2017

IN MEMORAM Jos Monnens

 

Neen, niet nu! Niet in de lente! Niet als de natuur  uitbundig het nieuwe leven uitzingt.  Niet zo kort na het afscheid van onze Voorzitter Jo Symons. En toch ! Vandaag moet VHM weer afscheid nemen van een natuuricoon: Jos Monnens.

Jos slaagde erin nooit in de kijker te staan.  Nooit op het voorplan te komen.  En toch keek iedereen naar hem op met ontzag en bewondering.  Bewondering voor zijn fenomenaal geheugen en zijn scherp intellect. De minzame, fijnbesnaarde, bescheiden Jos zag tussen grassprietjes en op dood hout soms onooglijke maar zeldzame plantjes en paddenstoelen,  waar iedereen aan voorbijliep en wist ze feilloos op naam te brengen, zelfs zonder determinatieboeken of microscoop. Kortom, Jos was een bibliotheek van kennis en een betrouwbare  referentie. Voor de wetenschappers van de Plantentuin van Meise, die altijd op de vindlijsten van excursies mochten rekenen, zowel als voor de leergierige natuurgids die hij met engelengeduld op weg zette n het veldwerk en in hun speurtochten in determinatietabellen.  En als er voor een bepaald geslacht van zwammen, grassen, mossen, of varens geen goed naslagwerk bestond, dan schreef hij dat gewoon zelf!  Zo kon  ook Wim Verheyden, beloftevolle jonge projectmedewerker bij VHM in 2011-2012 op Jos rekenen. Samen met Luc  Vervoort werden in wekelijkse zoektochten alle parken en groene plekken in en rond Leuven

geïnventariseerd.  De neerslag  daarvan is te vinden op waarnemingen.be  en in de publicatie: “Natuur in Leuven” Wat moet het heerlijk geweest zijn Jos op school als leraar gehad te hebben!

In de strijd om zijn aandacht waren het uiteindelijk de paddenstoelen die wonnen.  Ook die kleurige, fascinerende wereld werd graag  gedeeld. Samen  met enkele vrienden, waaronder o.a. Rik Vranckx en de veel te jong overleden Roger Langendries,  richtte hij  ZWAM op, de Zelfstandige Werkgroep voor Amateur Mycologen. Jaarlijks stond een ambitieus excursieprogramma op de agenda. Hun Tijdschrift “De Heksenkring”, prachtig geïllustreerd met de pentekeningen van Germaine Langendries ,droeg hun begeestering tot over de grenzen uit.  Sinds 1999 vond ZWAM een  bijkomend onderdak onder de KVMV, de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging met Jos als erevoorzitter.

 Een brede  zwam- en plantenvriendenkring, die dezelfde passie met Jos deelde zal met een warm gevoel blijven terugdenken aan de vele excursies onder zijn kundige leiding.

 Jos wij zijn je eeuwig dankbaar voor al het mooie  en boeiende dat je ons hebt bijgebracht.

 

Germaine Heeren,

Ondervoorzitter VHM die wij samen met hem

Download overlijdensbericht

VHM vzw - Infocentrum Waversebaan 66, 3001 Heverlee - Telefoon en fax: 016/23 05 58 - e-mail: infocentrum@vhm.be

INSCHRIJVINGEN VROEGE VOGELWANDELING MET ONTBIJT MAANDAG 1 MEI om 6 uur

Gids: Fernand Rochette

 

Vertrekplaats:

parking recreatiepark Zoet Water, M. Noëstraat in Oud-Heverlee

 

We hopen dat het vogelkoor zo voltallig mogelijk is en forté zingt op deze ‘dag van de arbeid’. We trachten zoveel mogelijk verscheidenheid in onze waarnemingen te realiseren. Daartoe wandelen we langs water (vijvers en beekje), langs holle wegen, weiden en bos. Laat de ijsvogel ons misschien in de steek dan genieten we zeker van de futen, de vinkjes, boomklevers, spechten…

 

Aansluitend ontbijt in café In De Molen aan het Zoet Water!

Na de welluidende vroege klanken in het bos en rond het water en een verkwikkende ochtendwandeling zullen ook bij ons de natuurlijke fysiologische reacties tot ontwaken zijn gekomen. Tijd dus om eventueel te gaan foerageren in café In De Molen aan het Zoet Water. Omstreeks 8.30 uur kunnen we daar genieten van een ontbijtaanbod. We vragen echter om vooraf in te schrijven, kwestie dat de waard een idee heeft van wat hij moet voorbereiden.

 

Inschrijven voor het ontbijt kan via een mailtje (infocentrum@vhm.be) of een telefoontje (016/23 05 58) naar het VHM-infocentrum.

 

Voor het ontbijt is er keuzemogelijkheid tussen:

 

1)  4 boterhammen met hesp, kaas, confituur en boter: 7 euro - 0

2)  4 boterhammen + omelet met spek voor 9 euro - 0

3)  4 boterhammen met verse soep voor 4 euro - 0

4)  Kom yoghurt met vers fruit voor 3 euro - 0

 

Voor de dranken:

vers geperst appelsiensap voor 3 euro - 0 

En verder cava voor 4,50 euro, koffie en thee voor 1,70 euro, Cécémel koud of warm voor 1,80 euro, andere fruitsappen en frisdranken voor 1,80 euro.

 

Onze vraag dus: stuur je eventuele keuze uit de hierboven gegeven mogelijkheden zo vlug mogelijk door, ten laatste tegen woensdag 26 april. Iets waar er een 0 achter staat moet worden gereserveerd.

AKTIVITEITEN KALENDER

BESTEL ONLINE BIJ VEEAKKER EN STEUN VHM!

KLIMAATWERF "1001 BOMEN:

VIND-IK-LEUK

VERREKIJKERS GEZOCHT

ZIN OM EENS EEN DAGJE IN DE

NATUUR TE WERKEN?

INSCHRIJVINGEN

DAG- OF AVONDCURSUS NATUURGIDS

 IN LEUVEN (2017-2018)

KLIMAATWERF ‘1001 BOMEN’:

BOOMPLANTING 1 MAART

NIEUWE OPENINGSUREN INFOCENTRUM

Kan jij een oude verrekijker missen? Om een leerkoffer ‘Vogels beloeren’ samen te stellen zijn we op zoek naar verrekijkers.

De leerlingen zullen jou dankbaar zijn! Je kan de verrekijkers binnenbrengen op het VHM infocentrum, Waversebaan 66 in Heverlee.

Voor de schenkers is er een kleine verrassing.

IN HET VOORJAAR HEBBEN TWEEËNVEERTIG LEUVENAARS HUN KOESTERBOOM GENOMINEERD VOOR DEZE EREGALERIJ.

 

Ook na de einddatum bleven fanatieke boomliefhebbers hun nominatie doorsturen. Daaruit blijkt dat mensen zich verbonden voelen met hun stadsbomen.

Meerdere verhalen lokten een spontane glimlach uit vanwege de herkenbaarheid. Andere verhalen hadden eerder een trieste ondertoon. Waar inwoners vrezen voor het verdwijnen van hun prachtige bomen. Enkele veteraanbomen krijgen wat meer bekendheid

Deze lijst werd opgevraagd door de groendienst van Leuven. Zij willen bomen wat meer in de kijker zetten en zullen bij sommige exemplaren infobordjes plaatsen.

En zo is onze doelstelling bereikt: inwoners en stadsdiensten warm maken voor het behoud van deze prachtige levende natuur in de stad. Dank voor alle inzendingen!

Yvette Toison

De laatste zondagse werkdag van de vrijwilligers

zit er op. We bergen  de rieken en de zagen op tot de zomer. Zo kunnen de vogels zonder verstoring hun nest bouwen en kunnen de reeën in alle rust hun jongen werpen. Het is in deze periode dus zeker van belang op de paden te blijven en honden aan de leiband te houden. We zitten wel niet helemaal stil. Zo zullen we de wandelpaden af en toe maaien. We plannen ook een opfrisbeurt van de vogelkijkhutten en van de brug over de Leigracht op de voormalige tramdijk (rode wandellus). In juli starten we met de jaarlijkse maaibeurt van de graslanden. Wil je hier aan meewerken, neem dan zeker deel aan ons zomerkamp  inschrijvingsformulier

 

Geniet intussen van de komende bloemenpracht in de Doode Bemde.

Met grote verslagenheid melden wij u het plotse overlijden van Jo Symons,

voorzitter van Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw.

 Jo heeft zijn ganse leven ten dienste gesteld van onze vereniging. Jo had een warm hart voor mens en natuur. VHM is in diepe rouw om zijn heengaan.

Jo Symons

 

Voorzitter van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud

Lid van talrijke verenigingen

 

geboren te Leuven op 21 maart 1947

en er onverwacht overleden op 20 maart 2017.

Download Afscheidswoordje

Download overlijdensbericht

Op 1 maart plantte de groendienst van Stad Leuven op het pleintje voor het oude gemeentehuis van Heverlee drie inheemse loofbomen: twee winterlindes (Tilia cordata) en één zomereik (Quercus robur). Enkele trouwe fans van VHM keken nauwlettend toe en mochten zelfs deelnemen. Er komen later nog struiken rondom een hondenloopzone. Het bloemenveldje voor ons bijenhotel zal ook opnieuw ingezaaid worden met voedselrijke bloemen.

Ook in de vernieuwde Parkstraat werden vorige maand jonge straatboompjes geplant en op het Herbert Hooverplein komen nog meer bomen. Overal waar in de stad ruimte vrijkomt door het nieuwe circulatieplan, zullen nieuwe groene zones verschijnen.

De kleine ongemakjes die bomen veroorzaken wegen niet op tegen de enorme natuurvoordelen die bomen en stadsgroen aan de stadsbewoners leveren. Ze temperen de hogere temperaturen in de stad, zijn echte stofzuigers voor CO2 en fijn stof en zorgen voor de opname van regenwater zodat het grondwaterpeil niet verder zakt. Wetenschappelijk onderzoek aan onze universiteit en over de hele wereld slaagt er steeds beter in om deze voordelen in cijfers uit te drukken. Zelfs economen drukken deze voordelen nu in euro’s uit, voordelen die niet in rekening gebracht worden bij de kostprijs van goederen. Men spreekt van gratis ecosysteemdiensten.

 

Yvette Toison

Dagcursus:

 

Wil je graag groepen begeleiden in een de natuur in je buurt? Zoek je naar een combinatie van inhoudelijke kennis, natuurbeleving en engagement? Goed nieuws! Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, Natuurpunt Leuven vzw en het Provinciedomein Kessel-Lo organiseren samen met Natuurpunt CVN een cursus Natuurgids.

 

LEES VERDER....

 

DE IJSE, DE MEESTE LEVENDE BEEK VAN VLAAMS-BRABANT

De nieuwe openingsuren van het infocentrum van Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw zijn vanaf maandag 16 januari 2017:

 

Maandag: van 9 uur tot 17 uur

Dinsdag: van 9 uur tot 13 uur

Woensdag: van 9 uur tot 13 uur

van 14 uur tot 16 uur

Donderdag: van 9 uur tot 13 uur

Vrijdag: van 9 uur tot 13 uur

 

Een bezoek aan het infocentrum buiten deze uren kan op afspraak.

 

E-mail: infocentrum@vhm.be

Tel: 016/23 05 58

Veeakker, de Leuvense winkel (en distributiebedrijf) voor verantwoorde vlees-, vis- en nevenproducten, deed VHM een bijzonder mooi sponseringvoorstel: vanaf heden zal Veeakker 10% van hun online verkoop aan VHM-leden als steun doorstorten naar onze vereniging.  Let wel: dit geldt enkel voor online bestellingen via de webwinkel van Veeakker, ....

MEER WETEN

BEZWAARSCHRIFTEN VHM VZW

Om onze leden op de hoogte te houden van onze acties op beleidsniveau, zullen de recent door VHM ingediende bezwaarschriften voortaan te raadplegen zijn op de pagina van de werkgroep Dijleland.

Meer weten...

 

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN AL ONZE AKTIVITEITEN

VUL HIER DAN JE GEGEVENS IN EN WIJ HOUDEN JE OP DE HOOGTE

Volgens een nieuw rapport van Natuurpunt is de IJse, die in het natuurgebied de Doode Bemde uitmondt in de Dijle, "de meest levende beek van Vlaams-Brabant" en één van de meest bruisende beken van Vlaanderen

Lees het volledige rapport hier.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Bedankt