VRIENDEN VAN HEVERLEEBOS EN MEERDAALWOUD vzw

EEN ZEER GESLAAGDE KAAS- EN SPAGHETTI-AVOND

We kunnen terugblikken op een fantastisch geslaagde Kaas- en Spaghetti-avond ten voordele van natuurreservaat De Doode Bemde. Met meer dan 600 bezoekers was er de hele avond een zeer gezellige drukte in een volle zaal. Heel leuk om te zien dat de Doode Bemde zoveel sympathisanten heeft. Bedankt aan iedereen die aanwezig was.

 

Een extra dankwoord aan de talrijke vrijwilligers die zich hebben ingezet voor dit evenement en zeker ook aan de vele gulle sponsors! We kijken al uit naar volgend jaar.

De Kaas- en Spaghetti-avond 2019 zal plaatsvinden op

zaterdag 23 februari in GC De Roosenberg in Oud-Heverlee

DE DOODE BEMDE

De Doode Bemde is een uniek natuurreservaat van meer dan 280 ha groot. Het ligt aan weerszijden van de rivier de Dijle op het grondgebied van Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert, Neerijse (Huldenberg) en Korbeek-Dijle (Bertem). De Dijle bezit hier nog haar oorspronkelijke meanders en mag er regelmatig buiten haar oevers treden. Dit zorgt er voor een grote verscheidenheid aan biotopen. Het natuurreservaat ontstond in 1980 en wordt beheerd door vrijwilligers van Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw i.s.m. Natuurpunt vzw.

De naam van het natuurreservaat kan eenvoudig verklaard worden. 'Doode' slaat op het ongeschikt zijn van de gronden voor de landbouwers. Een 'Bemde' is een vochtig grasland. Maar in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de Doode Bemde alles behalve doods: voor vele dieren en planten is dit vochtige gebied het ideale biotoop.

WANDELEN

FLORA

FAUNA

De Doode Bemde nodigt uit om te wandelen.

Het reservaat is te bezoeken via 2 wandellussen (de blauwe en de rode wandeling) van elk

ongeveer  5 km.

 

Je kan beide wandelingen ook probleemloos combineren aangezien ze een deel van hun parcours gemeenschappelijk hebben. Parkeerplaats vindt u aan de Reigersstraat in Oud-Heverlee of aan het Kasteel van Neerijse.

Op de oeverwallen treft men onder andere fluitekruid, glanshaver, knolsteenbreek en smeerwortel aan. Op de vochtigere komgronden komen rietlanden, elzenbroeken en zeggevegetaties voor. In de maand mei bloeit er de gele lis. Tussen oeverwal en komgrond komen dottergraslanden voor. Deze zijn in de lente volledig geel gekleurd van de dotterbloemen, boterbloemen en de grote ratelaars.

TOEGANKELIJKHEID

De Doode Bemde is vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers op voorwaarde dat men op de paden blijft. Er lopen 2 wandellussen doorheen het natuurreservaat, samen goed voor 8 km wandelplezier. Beide zijn in beide richtingen bewegwijzerd met rode en blauwe ruitjes. Knuppelpaden helpen de bezoekers de vochtigste gedeelten van het reservaat oversteken. Twee vogelkijkhutten, één aan de Langerode vijver en één aan de Kliniekvijvers, laten de bezoekers toe om het waterwild gemakkelijk te observeren zonder het te verstoren. Een ideale wandeling om het reservaat te verkennen is de Doode Bemde wandeling.

 

Het station van Sint-Joris-Weert ligt op ongeveer 1 km van de ingang van de Doode Bemde. Voor wie toch met de auto wil komen, kan die kwijt op één van de 3 parkings aan de rand van het reservaat.

REGENWEER = LAARZEN IN DOODE BEMDE

Het natuurgebied De Doode Bemde is vrij toegankelijk op de wandelwegen. We proberen de paden zo goed mogelijk begaanbaar te houden. In natte periodes is dat echter zeer moeilijk. Door de intensieve betreding en de lemige bodem ontstaat dan al snel modder.

Tijdens de lente- en zomermaanden droogt de bodem terug uit en herstelt het gras zich. In de periode oktober – maart is het gebied bij nat weer dus moeilijker toegankelijk. Aangepast schoeisel en aangepaste kledij zijn dan zeer sterk aan te raden!

Waterral en roerdomp broeden op de komgronden. Ook de ijsvogel, met zijn azuurblauwe verenkleed, is een opmerkelijke gast in het natuurreservaat. Als je geluk hebt, kan je er één zien aan de oevers van de Dijle, speurend naar vis. Ook oeverzwaluwen verkiezen de oevers van de Dijle. Andere vogelsoorten die in de Doode Bemde broeden zijn de blauwborst en de porseleinhoen. Op de vijvers van het natuurreservaat rusten verschillende soorten eenden uit. En in de lucht kan men vaak de torenvalk opmerken. Ze hangen vaak biddend boven de weiden op zoek naar muizen.

UITBREIDING ERKEND

NATUURRESERVAAT DOODE BEMDE

Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege keurde recent een uitbreiding van natuurreservaat Doode Bemde goed. Het erkend natuurreservaat, gelegen in de gemeenten Bertem, Huldenberg en Oud-Heverlee, wordt uitgebreid met een oppervlakte van 9ha en 46a. De totaal erkende oppervlakte komt door deze uitbreiding op 244ha 84a. De totale door VHM beheerde oppervlakte bedraagt ongeveer 290 ha. Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw zal de erkende percelen beheren volgens een goedgekeurd beheerplan.

Klik hier om de volledige kaart te downloaden

VHM vzw - Infocentrum Waversebaan 66, 3001 Heverlee - Telefoon en fax: 016/23 05 58 - e-mail: infocentrum@vhm.be - Privacyverklaring