VRIENDEN VAN HEVERLEEBOS EN MEERDAALWOUD vzw

AFGELAST: GLIMWORMENEXCURSIE OP 23/6

De glimwormenexcursie die gepland stond op vrijdag 23 juni wordt helaas afgelast. Het seizoen van de vuurvliegjes is ongeveer afgelopen. Normaal bereikt het aantal rondvliegende mannetjes van de kleine glimworm zijn hoogtepunt in de derde week van juni. Het zijn echter ephemere kevertjes: zij vliegen maar van 22.45 uur tot 23.15 uur en dat amper 14 dagen in het jaar. Dit jaar zijn ze door het warme weer ruim 14 dagen vroeger actief geworden. We hebben de voorbije avonden nog amper enkele mannetjes zien rondvliegen. Op de bodem zaten nog wel wat lichtgevende glimwormwijfjes (die hopeloos nog een partner zoeken?).

 

Wij mogen er van uitgaan dat er vrijdagavond helemaal niets meer te zien zal zijn. Hopelijk zijn ze er volgend jaar weer als ze dit droge seizoen overleven, want zij houden van een vochtige strooisellaag. Dan nodigen wij jullie terug uit!

 

Uw ontgoochelde vuurvliegjesgids: Germaine Heeren

EDUCATIEF PROJECT 2017-2018: “NATUUR ONZE BUUR: LINDE, SLECHTVALK, STEENMARTER”

Van maandag 6 november 2017 tot en met vrijdag 30 maart 2018

 

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw nodigt alle klassen van het lager onderwijs, derde kleuterklassen, scholen voor aangepast onderwijs en senioren uit voor haar 36ste educatief project.

Het thema voor het schooljaar 2017-2018 is “Natuur onze buur”.

 

Op een interactieve manier komen de bezoekers heel wat te weten over de lindeboom, de slechtvalk en de steenmarter. We besteden veel aandacht aan biodiversiteit en koestersoorten in Vlaams-Brabant. Met onvergetelijke verhalen leiden onze ervaren gidsen de bezoekers, gedurende 2 uur, door een knappe tentoonstelling met opgezette dieren, een korte film en allerlei educatieve doe-opdrachten. Het wordt een actieve en leerrijke voor- of namiddag.

 

Wanneer: van maandag 6 november 2017 tot en met vrijdag 30 maart 2018.

 

Voor scholen elke schooldag in voor- (van 9 uur tot 12 uur) of namiddag (van 13 uur tot 15 uur). Gelieve zeker op tijd te komen! Voor andere geïnteresseerde organisaties en groepen bij voorkeur op vrijdagnamiddag of tijdens kerst- en krokusvakantie. Wij kunnen slechts 1 klas/groep (maximum 25 personen) per halve dag ontvangen.

Wanneer:

van maandag 6 november 2017 tot en met vrijdag 30 maart 2018. Voor scholen elke schooldag in voor- (van 9 uur tot 12 uur) of namiddag (van 13 uur tot 15 uur). Gelieve zeker op tijd te komen! Voor andere geïnteresseerde organisaties en groepen bij voorkeur op vrijdagnamiddag of tijdens kerst- en krokusvakantie. Wij kunnen slechts 1 klas/groep (maximum 25 personen) per halve dag ontvangen.

 

Waar:

 Infocentrum Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw – Deelgemeentehuis – eerste verdieping – Waversebaan 66, 3001 Heverlee. Het educatief project is een binnenactiviteit!

Kostprijs: € 50 per klas of groep van maximum 25 personen. Met deze bijdrage is de klas/groep tevens een jaar lang lid van onze vereniging en ontvang je driemaandelijks ons ledentijdschrift Tijdingen.

 

Reserveren:

online via www.vhm.be, telefonisch via 016/23 05 58 of per mail naar infocentrum@vhm.be

Reserveer tijdig uw bezoek!

 

Naast het educatief project, kan je ook steeds beroep doen op onze natuurgidsen voor het leiden van een natuurwandeling met doe-activiteiten (o.a. bodem- en wateronderzoek) in de onmiddellijke schoolomgeving.

 

 

Vriendelijke groeten en van harte welkom!

Wij heten u van harte welkom!

INSCHRIJVEN

VHM vzw - Infocentrum Waversebaan 66, 3001 Heverlee - Telefoon en fax: 016/23 05 58 - e-mail: infocentrum@vhm.be

ZET JE BESTE HOOIVORK KLAAR VOOR DEZE ZOMER!  NEEM DEEL AAN HET DOODE BEMDE-ZOMERKAMP

Hou jij ook van de natuur en heb je zin om een handje toe te steken in het natuurreservaat? Dat kan! Van 16 t.e.m. 23 juli 2017 organiseren wij ons jaarlijks zomerkamp in de Doode Bemde.

 

Hooikamp?

Om de variëteit van bloemen en planten in de Doode Bemde te behouden, moeten de graslanden twee keer per jaar gemaaid en gehooid worden. Bij de percelen die te nat zijn, wordt het hooi manueel afgevoerd. We laden het hooi op karren en stapelen het op een grote berg.

 

Hard labeur en geen plezier?

Nee, het is voor iedereen ook een weekje vakantie en daarvan genieten we met volle teugen. Enkele andere activiteiten: zwemmen, fietsen, bevers spotten, kaarten, vleermuizenwandeling, vogels ringen, barbecue, nachtvlinders kijken, naar vroedmeesterpadden luisteren,...

 

Verblijf?

Uitvalsbasis wordt dit jaar het Ontmoetingscentrum in de Beekstraat in Sint-Joris-Weert. Vandaar fietsen we naar de Doode Bemde.

 

 

 Voor wie?

Iedereen vanaf 16 jaar met interesse voor natuur is welkom. Inschrijven kan per dag, of voor de hele week. Je kan online inschrijven via www.vhm.be of via het  inschrijvingsformulier in deze Tijdingen.

 

Prijs?

Per dag betaal je € 15 (of € 18 voor niet-leden) voor de overnachting + het eten: drie heerlijke maaltijden per dag.

Kom je een hele week dan kost dit € 90 (€ 70 voor -25 jarigen) als je lid bent van VHM of Natuurpunt, € 110 als niet-lid.

Lidgeld van VHM kost € 18.

 

Meer informatie?

Je vindt meer foto’s en info op www.facebook.com/doodebemde en www.vhm.be. Voor je andere prangende vragen kan je terecht op deze telefoonnummers: 016/23.05.58 (overdag), 0499/59.30.16 (’s avonds).

 

Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier.

 

Tot dan!

 

DEBATAVOND: “KERNVERSTERKING. IS HOOGBOUW EEN OPTIE?”

Donderdag 29 juni 2017 om 19.30 uur in Auditorium Provinciehuis Leuven

 

De recente intrede van het concept "betonstop” zette Vlaanderen op zijn kop. Moeten wij de Vlaamse woondroom of -norm -een huis met tuintje, liefst in het groen- definitief opgeven en met zijn allen in een appartement gaan wonen of zelfs verticaal in een hoogbouw?

Over dit laatste zijn de meningen verdeeld.

En toch weten wij dat onze chaotische ruimtelijke ordening rampzalige gevolgen heeft voor milieu en klimaat, mobiliteit en gezondheid en dat het zo niet verder kan.

Zoek ook jij een antwoord op die vragen?

Noteer dan vlug de datum donderdag 29 juni in uw agenda. Die avond gaat in het Provinciehuis Leuven om 19.30 uur een debatavond door rond:

Vijf gedreven sprekers nemen deel aan het debat: Leo Van Broeck (Vlaams bouwmeester), Johan Van Reeth (studiebureau BUUR), Erik Grietens (Ruimtelijk Beleid BBL), ir.arch. Ramon Kenis (specialisatie Open Ruimte en Stedelijk Wonen) en Prof. Zeger Debyser (KULeuven). Debatleider: ir Bart Vercoutere (VHM).

 

Zij zullen er, elk vanuit de eigen invalshoek, hun visie en mogelijke antwoorden voorstellen op uw vraag:  “Kan stads- en dorpskernversterking (en –verdichting) gerealiseerd worden zonder aan woonkwaliteit in te boeten? Stel op 29/6 gerust uw vragen.  Het wordt een pittig debat!

 “Kernversterking. Is hoogbouw een optie?”

Organisatie: Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw en Provincie Vlaams-Brabant, met medewerking van het Leuvens Historisch Genootschap.

Programma:

 

  • Vanaf 19.00 uur - ontvangst.
  • 19.30 uur - Ann Schevenels (gedeputeerde bevoegd voor ruimtelijke planning): welkomstwoord.
  • 19.45 uur - Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu): Hoger bouwen, goed voor het milieu?
  • 20.00 uur - Ramon Kenis (Leuvens Historisch Genootschap): Het cultuur- en natuurhistorisch landschap in Leuven. Naar een evenwicht tussen erfgoed en groei.
  • 20.15 uur - Johan Van Reeth (BUUR cvba): Onze kernen verdichten: het antwoord op vele uitdagingen.
  • 20.30 uur - Zeger Debyser (Vrienden van de Abdij van Park): De leefbare stad
  • 20.45 uur - Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester): Kernversterking, verdichting en bodemgebruik.
  • 21.00 uur - Debat met moderator Bart Vercoutere (VHM vzw, i-Cleantech).
  • 21.30 uur - Receptie.

 

Locatie: Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

 

Prijs: gratis

 

Online inschrijven via: www.vlaamsbrabant.be/kernversterking

AKTIVITEITEN KALENDER

KLIMAATWERF "1001 BOMEN:

VIND-IK-LEUK

VERREKIJKERS GEZOCHT

ZIN OM EENS EEN DAGJE IN DE

NATUUR TE WERKEN?

BEZWAARSCHRIFTEN VHM VZW

Om onze leden op de hoogte te houden van onze acties op beleidsniveau, zullen de recent door VHM ingediende bezwaarschriften voortaan te raadplegen zijn op de pagina van de werkgroep Dijleland.

Meer weten...

 

Kan jij een oude verrekijker missen? Om een leerkoffer ‘Vogels beloeren’ samen te stellen zijn we op zoek naar verrekijkers.

De leerlingen zullen jou dankbaar zijn! Je kan de verrekijkers binnenbrengen op het VHM infocentrum, Waversebaan 66 in Heverlee.

Voor de schenkers is er een kleine verrassing.

IN HET VOORJAAR HEBBEN TWEEËNVEERTIG LEUVENAARS HUN KOESTERBOOM GENOMINEERD VOOR DEZE EREGALERIJ.

 

Ook na de einddatum bleven fanatieke boomliefhebbers hun nominatie doorsturen. Daaruit blijkt dat mensen zich verbonden voelen met hun stadsbomen.

Meerdere verhalen lokten een spontane glimlach uit vanwege de herkenbaarheid. Andere verhalen hadden eerder een trieste ondertoon. Waar inwoners vrezen voor het verdwijnen van hun prachtige bomen. Enkele veteraanbomen krijgen wat meer bekendheid

Deze lijst werd opgevraagd door de groendienst van Leuven. Zij willen bomen wat meer in de kijker zetten en zullen bij sommige exemplaren infobordjes plaatsen.

En zo is onze doelstelling bereikt: inwoners en stadsdiensten warm maken voor het behoud van deze prachtige levende natuur in de stad. Dank voor alle inzendingen!

Yvette Toison

De laatste zondagse werkdag van de vrijwilligers

zit er op. We bergen  de rieken en de zagen op tot de zomer. Zo kunnen de vogels zonder verstoring hun nest bouwen en kunnen de reeën in alle rust hun jongen werpen. Het is in deze periode dus zeker van belang op de paden te blijven en honden aan de leiband te houden. We zitten wel niet helemaal stil. Zo zullen we de wandelpaden af en toe maaien. We plannen ook een opfrisbeurt van de vogelkijkhutten en van de brug over de Leigracht op de voormalige tramdijk (rode wandellus). In juli starten we met de jaarlijkse maaibeurt van de graslanden. Wil je hier aan meewerken, neem dan zeker deel aan ons zomerkamp  inschrijvingsformulier

 

Geniet intussen van de komende bloemenpracht in de Doode Bemde.

NIEUWE OPENINGSUREN INFOCENTRUM

DE IJSE, DE MEESTE LEVENDE BEEK VAN VLAAMS-BRABANT

Volgens een nieuw rapport van Natuurpunt is de IJse, die in het natuurgebied de Doode Bemde uitmondt in de Dijle, "de meest levende beek van Vlaams-Brabant" en één van de meest bruisende beken van Vlaanderen

Lees het volledige rapport hier.

De nieuwe openingsuren van het infocentrum van Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw zijn vanaf maandag 16 januari 2017:

 

Maandag: van 9 uur tot 17 uur

Dinsdag: van 9 uur tot 13 uur

Woensdag: van 9 uur tot 13 uur

van 14 uur tot 16 uur

Donderdag: van 9 uur tot 13 uur

Vrijdag: van 9 uur tot 13 uur

 

Een bezoek aan het infocentrum buiten deze uren kan op afspraak.

 

E-mail: infocentrum@vhm.be

Tel: 016/23 05 58

BESTEL ONLINE BIJ VEEAKKER EN STEUN VHM!

Veeakker, de Leuvense winkel (en distributiebedrijf) voor verantwoorde vlees-, vis- en nevenproducten, deed VHM een bijzonder mooi sponseringvoorstel: vanaf heden zal Veeakker 10% van hun online verkoop aan VHM-leden als steun doorstorten naar onze vereniging.  Let wel: dit geldt enkel voor online bestellingen via de webwinkel van Veeakker, ....

MEER WETEN

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN AL ONZE AKTIVITEITEN

VUL HIER DAN JE GEGEVENS IN EN WIJ HOUDEN JE OP DE HOOGTE

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Bedankt