VRIENDEN VAN HEVERLEEBOS EN MEERDAALWOUD vzw

LID WORDEN VAN VHM

U kan kiezen voor een individueel of een gezinslidmaatschap. Voor scholen is er een klaslidmaatschap.

Voor elk van deze categorieën bedraagt het lidgeld 18 euro per jaar.


Om lid te worden volstaat een overschrijving van het lidgeld op rekeningnummer

IBAN: BE74 4310 5250 0107
BIC: KREDBEBB van VHM vzw.

Geef duidelijk uw naam, voornaam en adres op aub. Voor een gezinslidmaatschap, gelieve ook de namen van de gezinsleden op te geven die woonachtig zijn op hetzelfde adres. U kan ons dit per mail (infocentrum@vhm.be) of telefonisch (016/23 05 58) laten weten.

 

Blijft u graag op de hoogte van onze activiteiten, geef dan zeker ook uw e-mailadres op.

Nog makkelijker is een domiciliëringsopdracht door te geven. Uw lidmaatschap wordt dan jaarlijks automatisch vernieuwd. Vraag bij ons een SEPA-domiciliëringsformulier aan en bezorg het ons ingevuld en ondertekend terug. In tegenstelling tot vroeger moet u dus niet meer bij de bank een domiciliëring openen, wijzigen of stopzetten, maar rechtstreeks bij Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw.

Leden ontvangen 4 x per jaar ons ledentijdschrift Tijdingen en kunnen aan bijna al onze activiteiten gratis deelnemen.