VRIENDEN VAN HEVERLEEBOS EN MEERDAALWOUD vzw

EDUCATIEF PROJECT 2017-2018: “NATUUR ONZE BUUR: LINDE, SLECHTVALK, STEENMARTER”

Van maandag 6 november 2017 tot en met vrijdag 30 maart 2018

 

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw nodigt alle klassen van het lager onderwijs, derde kleuterklassen, scholen voor aangepast onderwijs en senioren uit voor haar 36ste educatief project.

Het thema voor het schooljaar 2017-2018 is “Natuur onze buur”.

 

Op een interactieve manier komen de bezoekers heel wat te weten over de lindeboom, de slechtvalk en de steenmarter. We besteden veel aandacht aan biodiversiteit en koestersoorten in Vlaams-Brabant. Met onvergetelijke verhalen leiden onze ervaren gidsen de bezoekers, gedurende 2 uur, door een knappe tentoonstelling met opgezette dieren, een korte film en allerlei educatieve doe-opdrachten. Het wordt een actieve en leerrijke voor- of namiddag.

 

Wanneer: van maandag 6 november 2017 tot en met vrijdag 30 maart 2018.

 

Voor scholen elke schooldag in voor- (van 9 uur tot 12 uur) of namiddag (van 13 uur tot 15 uur). Gelieve zeker op tijd te komen! Voor andere geïnteresseerde organisaties en groepen bij voorkeur op vrijdagnamiddag of tijdens kerst- en krokusvakantie. Wij kunnen slechts 1 klas/groep (maximum 25 personen) per halve dag ontvangen.

Waar:

Infocentrum Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw – Deelgemeentehuis – eerste verdieping – Waversebaan 66, 3001 Heverlee. Het educatief project is een binnenactiviteit!

Kostprijs: € 50 per klas of groep van maximum 25 personen. Met deze bijdrage is de klas/groep tevens een jaar lang lid van onze vereniging en ontvang je driemaandelijks ons ledentijdschrift Tijdingen.

 

Reserveren:

online via www.vhm.be, telefonisch via 016/23 05 58 of per mail naar infocentrum@vhm.be

Reserveer tijdig uw bezoek!

 

Naast het educatief project, kan je ook steeds beroep doen op onze natuurgidsen voor het leiden van een natuurwandeling met doe-activiteiten (o.a. bodem- en wateronderzoek) in de onmiddellijke schoolomgeving.

 

 

 

 

Vriendelijke groeten en van harte welkom!

Wij heten u van harte welkom!

INSCHRIJVEN

Je kan online inschrijven of telefonisch 016/23 05 58 of per mail infocentrum@vhm.be.

 

Van harte welkom

Schrijf zo vlug mogelijk in :

INSCHRIJVINGEN NIEUW EDUCATIEF PROJECT 2017-2018

BIODIVERSITEITSTOETS

Verweving van groen in stadsontwikkeling – een toetsingsinstrument

 

Bij (bouw)werken wordt zelden rekening gehouden met aanwezige natuurwaarden. Nochtans kan met een doordachte aanpak het verlies aan biodiversiteit worden voorkomen of ingedijkt.  Om ontwerpers en overheden te helpen bij de beoordeling en eventuele bijsturing van projecten  ging VHM vzw nogmaals aankloppen bij de provincie Vlaams Brabant, deze keer voor steun voor de ontwikkeling van een biodiversiteitstoets.  De toets wil een leidraad zijn om de bestaande biodiversiteitswaarden van een (bouw)terrein te berekenen en onvermijdelijke verliezen te compenseren.

 

De biodiversiteitstoets bestaat uit een webtool voor een analytische vergelijking tussen de uitgangswaarden en de geplande situatie van een projectsite. Hierdoor geeft ze inzicht in de impact van ruimtelijke ontwikkelingen op de biodiversiteits- en natuurwaarde van projectsites.  De rode draad doorheen dit verhaal is het 'standstill' beginsel, dat stelt dat de natuur op geen enkele manier mag achteruitgaan door het uitvoeren van menselijke handelingen.

Vervolgens worden maatregelen aangereikt ter bevordering van  de biodiversiteit en van de natuurwaarde van een projectsite. Dit in de vorm van enerzijds een vermelde waardering van het biodiversiteitspotentieel van verzegelingstypes en groenvormen en anderzijds in de vorm van het aanbieden van concrete maatregelen die een  biodiversiteitsverhogend effect hebben (vb. hagen, muurvergroening, groendaken, terugdringing van de verharde oppervlakte, waterinfiltratie, gedifferentieerd maaibeheer).

 

Aan de hand van de berekening van het verlies en de gekozen compensatiemaatregelen  wordt dan de milieuimpact van de voorgenomen (bouw)werken berekend.

 

Dit ambitieus project werd tot een succesvol einde gebracht door projectmedewerker Leon Brabers.

De voorstelling van de Biodiversiteitstoets op 29 September 2014  in het Provinciehuis  genoot een ruime belangstelling.

Voor meer info: www.biodiversiteitstoets.be

 

TERUG NAAR TOP

KLIMAATWERF "1001 BOMEN: VIND-IK-LEUK

Wij vinden bomen eigenlijk heel gewoon. Ze behoren bij de aankleding van de stad. Ze produceren zuurstof en zuiveren de lucht. We vinden schaduw en koelte onder hun brede kroon. Ze geven rust in de drukte van de stad. Bomen kunnen eeuwenoud worden. Bovendien vertellen bomen in de stad hun eigen verhaal: legendes, historische feiten, gekke weetjes of interessante boomverhalen. Wij kunnen niet zonder bomen. Bomen verdienen onze verwondering, ons respect en onze bescherming.

 

Daarom nodigen wij je uit om jouw koesterboom te nomineren. Deelnemen kan je tot eind mei.

 

Deze bomen nemen we op in een eregalerij. Een deskundige jury zal de boom met het sterkste verhaal uitkiezen. Samen met de groendienst wordt de ‘Koesterboom van Leuven’ plechtig voorzien van een infobord met het verhaal.

IN HET VOORJAAR HEBBEN TWEEËNVEERTIG LEUVENAARS HUN KOESTERBOOM GENOMINEERD VOOR DEZE EREGALERIJ.

 

Ook na de einddatum bleven fanatieke boomliefhebbers hun nominatie doorsturen. Daaruit blijkt dat mensen zich verbonden voelen met hun stadsbomen.

Meerdere verhalen lokten een spontane glimlach uit vanwege de herkenbaarheid. Andere verhalen hadden eerder een trieste ondertoon. Waar inwoners vrezen voor het verdwijnen van hun prachtige bomen. Enkele veteraanbomen krijgen wat meer bekendheid

Deze lijst werd opgevraagd door de groendienst van Leuven. Zij willen bomen wat meer in de kijker zetten en zullen bij sommige exemplaren infobordjes plaatsen.

En zo is onze doelstelling bereikt: inwoners en stadsdiensten warm maken voor het behoud van deze prachtige levende natuur in de stad. Dank voor alle inzendingen!

Yvette Toison

VHM vzw - Infocentrum Waversebaan 66, 3001 Heverlee - Telefoon en fax: 016/23 05 58 - e-mail: infocentrum@vhm.be