VRIENDEN VAN HEVERLEEBOS EN MEERDAALWOUD vzw

WERKGROEPEN

 

De werking van de vereniging wordt opgedeeld in verschillende werkgroepen, elk met hun eigen focus:

WERKGROEP DIJLELAND - BELEID

De werkgroep DIJLELAND is de werkgroep die zich vol enthousiasme inzet in alle beleidsmateries inzake ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Concreet betekent dit de opvolging van  structuurplannen, structuurvisies, sectorplannen, enz… op de verschillende beleidsniveaus (Europees, federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk) en de daarmee verwante regelgeving en activiteiten zoals commissies, adviesraden, openbare onderzoeken, vergunningen en handhaving.

 

In de werkgroep wordt van gedachten gewisseld over 'megatrends', wordt kennis gedeeld over diverse processen en projecten, maar worden ook gezamenlijke standpunten ingenomen en worden constructieve voorstellen voor aanpassingen aan bestaand beleid opgesteld. Leden van de werkgroep dragen deze uit in de diverse organen waarin ze zetelen, het standpunt wordt schriftelijk overgemaakt of in bilateraal overleg besproken.

 

Het geografisch werkingsgebied van de werkgroep ligt in principe binnen de grenzen van het Regionaal Landschap Dijleland maar beperkt zich in de praktijk voornamelijk tot de grote Leuvense agglomeratie en het gebied ten zuiden hiervan. Hierin begrepen is overleg en opvolging rond evoluties in het Dijleland in Waals-Brabant.

 

De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VHM vzw en van  natuurverenigingen uit de Leuvense regio en daarbuiten. Deze samenwerking gebeurt op een vrijwillige basis.

BEZWAARSCHRIFTEN VHM VZW

Om onze leden op de hoogte te houden van onze acties op beleidsniveau, zullen de recent door VHM ingediende bezwaarschriften voortaan te raadplegen zijn op de pagina van de werkgroep Dijleland.

2015.01.26: Aanvraag bescherming Bodartpark - Leuven - DOWNLOAD

2015.03.13: bezwaarschrift GRUP Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden - DOWNLOAD

2015.09.16: Opmerkingen Plan-MER gewestelijk RUP Leuven - DOWNLOAD

2015.11.16: bezwaarschrift Steengroevelaan - Heverlee - DOWNLOAD

2015.12.14: bezwaarschrift Ruimtelijk Structuurplan Leuven - DOWNLOAD

2016.02.10: bezwaarschrift ontwerp RUP Den Bruul - Leuven - DOWNLOAD

2016.07.27: bezwaarschrift Kartuizerij – Leuven - DOWNLOAD

2016.07.27: bezwaarschrift verkavelingsaanvraag Naamsesteenweg - Oud-Heverlee - DOWNLOAD

2016.10.27: Opmerkingen bij de startnota herziening GRS Leuven DOWNLOAD

2016.11.16: bezwaarschrift RUP Hertogensite DOWNLOAD

2016.12.05 Bezwaarschrift plannen wijngaard Keizersberg DOWNLOAD

2017.01.04 Bezwaarschrift RUP Sportpark Verona DOWNLOAD

2017_03_21 Bezwaarschrift verkaveling Naamsesteenweg Blanden DOWNLOAD

2017_03_21 Bezwaarschrift 2de ecoduct Meerdaal  DOWNLOAD

2017_04_11 Bezwaarschrift Nethen Lotissement Van Zeebroeck DOWNLOAD

2017_06_13 bezwaarschrift kerstmarkt Sint-Donatuspark DOWNLOAD

2017_07_10 Bezwaarschrift Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Leuven – herziening 2 DOWNLOAD

2017_12_07 bezwaarschrift Noordelijke omlegging van Waver voor Waver DOWNLOAD

2018_01_31 bezwaarschrift verkaveling Wuyts Bovenbergstraat Herent DOWNLOAD

2018_02_01 bezwaarschrift Expresweg N25 Blanden DOWNLOAD

WERKGROEP DOODE BEMDE

TERUG NAAR TOP

De Doode Bemde, momenteel het grootste private natuurreservaat van Vlaams Brabant is van start gegaan einde 1980 met de aankoop van “de weide van Vonckx”, gelegen tussen de parking in de Reigersstraat en de Spoorweg Leuven-Ottignies.

 

WERKGROEP NATUURGIDSEN

TERUG NAAR TOP

De werkgroep natuurgidsen is een “open” werkgroep: iedere natuurgids die interesse heeft voor onze werking en die wil meewerken aan de planning en de uitvoering van activiteiten is welkom op onze maandelijkse vergadering.

 

De hoofdactiviteit van onze werkgroep is het organiseren van gegidste natuurwandelingen in onze regio. Dit kunnen zowel bos-, plattelands- als stadswandelingen zijn.

  • planten- en diersoorten te leren herkennen.

De werkgroep stelt de agenda op van de activiteiten van VHM:

 

  • Kalenderwandelingen: meestal op zondag, maar soms ook in de week (bv. seniorenwandelingen)
  • Sedert 2015 zijn er onze wandelingen in het kader van een project waarin we, met verenigingen van over de taalgrens, de Dijle en haar bijrivieren van Waver tot Werchter willen verkennen
  • Meer gespecialiseerde en wetenschappelijk georiënteerde excursies: bv. inventarisaties van graslanden en holle wegen. Voor natuurgidsen is dit een uitstekend moment om planten- en diersoorten te leren herkennen.

 

Via het infocentrum van VHM kunnen ook derden (scholen, bedrijven, verenigingen, families) gidsen voor natuurwandelingen aanvragen.

 

Onze andere bekommernis is: vorming aanbieden. In samenwerking met Natuurpunt CVN organiseren wij (twee-)jaarlijks een opleiding tot natuurgids. Daarnaast zijn er onze voordrachten (bv. de warme winteravonden), waar we niet alleen natuurgidsen een vervolmaking aanbieden, maar ook openstaan voor het brede publiek.

 

De werkgroep natuurgidsen levert ook de teksten aan voor de ‘Speurneuzen’, een vooral op het basisonderwijs gerichte vaste rubriek in het tijdschrift ‘Tijdingen’.

 

De coördinator van de werkgroep natuurgidsen is Hugo Dehennin.

 

Interesse om mee te werken of wil je graag een gegidste natuurwandeling?

Neem contact op met het  Infocentrum VHM : infocentrum@vhm.be of telefonisch 016/23.05.58

 

 

Hulde aan een VHM icoon: PUBLICATIES JOS MONNENS

Nu het weer lente wordt denkt VHM terug aan één van haar meest eminente leden en natuurvorsers: Jos Monnens. Hij verliet ons op 9 april 2017, nog geen maand nadat wij afscheid moesten nemen van onze voorzitter Jo Symons.

 

Hoe kunnen wij de herinnering aan Jos beter eren dan sommige van zijn publicaties, voornamelijk determinatieboeken, met toestemming van zijn weduwe Emma en ingescand door Dr. Peter Moulaert, ter beschikking te stellen van hen die hij zo graag inwijdde in de wondere wereld van grassen, varens, mossen en paddenstoelen?

Je kan hier de gids " Grassen" downloaden.

 

en 2e aflevering: "Mossen" volgt in april.

WERKGROEP EDUCATIE

TERUG NAAR TOP

De werkgroep educatie zorgt elk jaar voor een nieuw natuurproject.

 

Elk jaar wordt er een thema uitgewerkt, waarvan kinderen van de lagere school heel veel geheimen over de natuur ontdekken. In de werkgroep educatie zijn we met een 10 tal actieve werkers. Enerzijds hebben we een 7 tal vrijwilligers en anderzijds de mensen van het infocentrum die een belangrijke rol spelen om alles in goede banen te leiden.

Steven maakt ons prachtig educatief materiaal en Agnes zorgt dat elke klas een passende datum krijgt. Uiteraard is dit maar een fractie van alle taken die ze vervullen. We hebben ook een 5-tal lesgevers. Het zijn allen gediplomeerde natuurgidsen die de klassen ontvangen en hen zoveel mogelijk over de natuur laten ontdekken.

 

Voor het volgende project 2018-2019 'Klimmen, zingen, springen: huismus, klimop, kruisspin' kan je je online inschrijven

 

Een les start ofwel om 9u of om 13uur en duurt ongeveer 2u tot 2u30, afhankelijk van jullie tijd.

 

Heb je graag een gids voor bosklassen, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw helpt je graag verder. Neem contact op met het Infocentrum van VHM.

 

Voor speciale groepen (bijvoorbeeld mensen met beperkingen) passen we graag ons programma aan. Neem ook hiervoor contact met het infocentrum op.

VHM vzw - Infocentrum Waversebaan 66, 3001 Heverlee - Telefoon en fax: 016/23 05 58 - e-mail: infocentrum@vhm.be - Privacyverklaring