Lid worden


Lid worden ?


Leden ontvangen 4 x per jaar ons ledentijdschrift Tijdingen en kunnen aan bijna al onze activiteiten gratis deelnemen.


U kan kiezen voor een individueel of een gezinslidmaatschap. Voor scholen is er een klaslidmaatschap.

Voor elk van deze categorieën bedraagt het lidgeld 18 euro per jaar.


Om lid te worden volstaat een overschrijving van het lidgeld op rekeningnummer

IBAN: BE74 4310 5250 0107

BIC: KREDBEBB

op naam van VHM vzw.


Nog makkelijker is een domiciliëringsopdracht door te geven. Uw lidmaatschap wordt dan jaarlijks automatisch vernieuwd. Vraag bij ons een SEPA-domiciliëringsformulier aan en bezorg het ons ingevuld en ondertekend terug.


U kan ons telefonisch of via mail contacteren voor lidmaatschap, of door het webformulier in de vullen. Via het webformulier hebben wij dan meteen ook al uw gegevens.

Hiervoor klikt u op onderstaande knop.


.

ledenkorting 25% bij Vaude Diestsestraat Leuven
10% ledenkorting bij de Veeakker

Gift


U kan onze initiatieven - ondermeer de aankoop van natuurgebieden in het Dijleland - ook steunen door een gift te storten op rekeningnummer BE92 2300 0285 2123 met de duidelijke vermelding dat de storting een gift betreft (giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar).


Uw erfgenamen vrijstellen van successierechten én

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud steunen?


Het kan via een duolegaat !


Sinds 1 januari 2004 is het in Vlaanderen mogelijk om een testament op te maken waarbij u uw vermogen verdeelt tussen één of meerdere erfgenamen én een instelling zoals Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw.

Indien u VHM belast met de betaling van alle successierechten krijgen de andere erfgenamen hun erfdeel onbelast en worden ze vrijgesteld van de successierechten die in sommige gevallen kunnen oplopen tot 65%.


Het duo-legaat kan gedefinieerd worden als de techniek waarbij in een testament een legaat wordt toegekend ten voordele van een organisatie met een onbaatzuchtig doel (bijv. Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw) onder de last om de successierechten op een ander legaat in datzelfde testament te betalen.


Het duo-legaat is bijgevolg een legale methode om een deel van uw vermogen aan VHM na te laten en dit zonder uw erfgenamen enig nadeel te bezorgen. Het duo-legaat zal voor de erfgenamen zelfs een besparing van successierechten betekenen en het biedt de mogelijkheid om de netto-erfenis te laten stijgen.


Systeem


Artikel 64, § 2 van het Wetboek van Successierechten bepaalt dat men via een testament kan bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierechten, op voorwaarde dat persoon Y de last tot betaling van het successierecht van X overneemt. In het testament stelt de erflater een bijzondere legataris en een algemene legataris aan. De algemene legataris (VHM vzw), heeft als opdracht de successierechten van de bijzondere legataris (neef, nicht, vriend/in, tante, buur, ,...) en de kosten van de vereffening van de nalatenschap ten laste te nemen.


Voordeel


Niet je familielid, buur of vriend betaalt de successierechten, maar wel VHM.


Voorwaarden


  • er moet een testament opgesteld zijn
  • er moet een legaat zijn ten voordele van een of meerdere personen
  • er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie (VHM vzw) die wordt verplicht om alle successierechten te betalen


Voorbeeld 1: zonder duo-legaat

Persoon x laat € 200.000 (roerend+onroerend) na aan zijn enige nichtje. Indien persoon x nooit geen regeling heeft getroffen, zal zijn erfgename een aanzienlijk bedrag aan successierechten moeten betalen.

Berekening:

€ 75.000 x 45% = € 33.750

€ 50.000 x 55% = € 27.500

€ 75.000 x 65% = € 48.750

Totaal: € 110.000


Van de erfenis houdt het nichtje in dit voorbeeld minder dan de helft van de oorspronkelijke vermogen over. Haar netto-erfenis bedraagt immers € 90.000 in bovenstaand cijfervoorbeeld. In totaal wordt er 55% belastingen betaald.


Voorbeeld 2: met duo-legaat

Persoon X laat via een duo-legaat € 100.000 over aan zijn nichtje en € 100.000 aan de VHM vzw. De VHM krijgt als opdracht alle successierechten te betalen. Via deze constructie bedragen de successierechten voor deze nalatenschap € 56.300. Het betreft hier hetzelfde initiële vermogen als in voorbeeld 1.

Berekening:

€ 100.000 x 8,8% = € 8.800 (Vzw betaalt 8,80% successierechten)


€ 75.000 x 45% = € 33.750

€ 25.000 x 55% = € 13.750

Totaal: € 56.300


Door de constructie van het duo-legaat ontvangt het nichtje € 10.000 meer dan in voorbeeld 1. Zoals persoon X heeft gekozen, bedraagt de netto-erfenis van het nichtje dus € 100.000. De VHM houdt nog € 43.700 over. In totaal zal er 28.15% (i.p.v. 55%) belastingen betaald worden.


Voor de praktische uitwerking, contacteer uw notaris.
VHM vzw neemt de verantwoordelijkheid op zich omtrent de privacy van de persoonsgegevens die we verwerken. Lees de privacyverklaring Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM)


Infocentrum VHM

Waversebaan 66 (1ste verdieping)

3001 Heverlee

Tel: 016/23.05.58

Ondernemingsnummer: BE0410963957

RPR Leuven