Werkdagen

Doode Bemde

 Werkdagen najaar 2021

zomerkamp 2020 Doode Bemde

De start van het nieuwe najaarwerkseizoen staat volledig in het teken van de gevolgen van de overstromingen.
Ook aan de Kliniekvijvers blijft het deze winter werken geblazen.

Nadat we in de winter van 2020-2021 de zuidelijke vijver een grondige opkuisbeurt hebben gegeven, bleken er bij het vullen nog (bever-)problemen te zijn waardoor het opnieuw vullen van de vijvers niet optimaal verliep. Ook de Waterbempt (dat is de vijver tussen de dreef en de zuidelijke vijver) blijkt lekken in de dijken te hebben, heeft problemen met vulling en moet grondig opgekuist worden (oeverplanten en bomen en struiken verwijderen).

We zullen dus deze winter andermaal veel tijd spenderen in deze omgeving.

De afspraakplaats is de parking op het einde van de Reigerstraat, Oud-Heverlee, behalve anders aangekondigd (zondag 24/10 en 31/10 en de werken aan de Kliniekvijvers). NB: voor de werkdagen aan de kliniekvijvers vanaf november: deze zijn te bereiken via Reigerstraat Oud-Heverlee, of parking aan kasteel Neerijse).

We werken soms op terreinen die niet gemakkelijk zichtbaar zijn vanaf de wandelpaden. De exacte locatie van het 'werkterrein' van de dag wordt aangegeven vanaf de dichtstbijzijnde toegang van de Doode Bemde naar de werkplaats (pijlen). Vrijwilligers onbekend met het reservaat kunnen ook via infocentrum@vhm.be de exacte plaats opvragen enkele dagen voor de werkdag.

Kinderen zijn zeer welkom op deze werkdagen. Ervaring leert dat kinderen vanaf 7-8 jaar enkele uurtjes kunnen meewerken onder begeleiding van hun ouder(s). Het is een uitstekende manier om de natuur te leren ontdekken.

Stevige schoenen zijn een must, en op veel plaatsen zijn laarzen zeer sterk aanbevolen/onmisbaar. Werkgerief en handschoenen zijn voorhanden. We werken van 10u tot 17h00, maar wie enkele uurtjes kan komen meehelpen is ook zeer welkom. PIknik of een hapje tussendoor en drank breng je zelf mee. Meestal is er soep 's middags.  

  • Zondag 10 oktober 2021: afvoeren hooi op het Zeggeveld en omgeving

  • Zondag 24 oktober 2021: afvoeren hooi in de omgeving van het Vissershof (Neerijsebaan in Sint-Joris-Weert). Parkeren hier is niet echt makkelijk, dus best in de omgeving van de Appeljee of voor de durvers gewoon langs de Neerijsebaan in Sint-Joris-Weert.

  • Zondag 31 oktober 2021: samen met Les Amis de la Fagne. In de nasleep van de “flash floods” in de oostkantons deze zomer gaan we chaos van omver getuimelde bomen en struiken opruimen in de vallei van de Hoegne, net ten westen van het eigenlijke hoge venen plateau. Botten zijn een noodzaak, er wordt zelfs gevraagd of we lieslaarzen kunnen meebrengen… Afspraak om 8.00 u aan de “kus & rij” parking tegenover de stadskantoren aan het station van Leuven waar we samen naar de afspraakplaats in Solwaster rijden waar we om 9.30u verwacht worden. We zullen dan carpoolen dus bel even op voorhand (Piet 0499/59.30.16) om te laten weten dat je meegaat, zodat er voldoende wagens ter beschikking zijn.

  • Zondag 7 november 2021: werken in de omgeving van de kliniekvijvers te Neerijse (hooi en hout)

  • Zondag 21 november 2021: werken in de omgeving van de kliniekvijvers te Neerijse (hooi en hout)

  • Zondag 5 december 2021: werken in de omgeving van de kliniekvijvers te Neerijse (hooi en hout)

  • Zondag 19 december 2021: werken in de omgeving van de kliniekvijvers te Neerijse (hooi en hout)

  • Zondag 2 januari 2022: werken in de omgeving van de kliniekvijvers te Neerijse (hooi en hout)

En zo kan een werkdag eruit zien: