Werkdagen

Doode Bemde

 Werkdagen

zomerkamp 2020 Doode Bemde

Het najaarwerkseizoen starten we met het verwijderen van maaisel op de meest waardevolle graslanden. Dit zijn graslanden die een hoge biodiversiteit hebben doordat er al jarenlang maaibeheer, en dus afvoer van voedselstoffen, op gerealiseerd werd. Vaak zijn dit graslanden op een drassige ondergrond waar maaien met de tractor niet mogelijk, en vanwege de te vermijden grondverdichting, ook niet wenselijk is.

We verwachten dat deze klus snel geklaard zal zijn: de zeer droge zomer zal de hoeveelheid gras sterk beperkt hebben.

Later op het najaar verschuift het werkterrein naar de 3 vijvertjes langs de Ijse.
Algemene afspraken zijn de volgende: meestal Parking aan het kasteel van Neerijse

We werken soms op terreinen die niet gemakkelijk zichtbaar zijn vanaf de wandelpaden. De exacte locatie van het 'werkterrein' van de dag wordt aangegeven vanaf de dichtstbijzijnde toegang van de Doode Bemde naar de werkplaats (pijlen). Vrijwilligers onbekend met het reservaat kunnen ook via infocentrum@vhm.be de exacte plaats opvragen enkele dagen voor de werkdag.

Kinderen zijn zeer welkom op deze werkdagen. Ervaring leert dat kinderen vanaf 7-8 jaar enkele uurtjes kunnen meewerken onder begeleiding van hun ouder(s). Het is een uitstekende manier om de natuur te leren ontdekken.

Stevige schoenen zijn een must, en op veel plaatsen zijn laarzen zeer sterk aanbevolen/onmisbaar. Werkgerief en handschoenen zijn voorhanden. We werken van 10 u tot 17 u, maar wie enkele uurtjes kan komen meehelpen is ook zeer welkom. PIknik of een hapje tussendoor en drank breng je zelf mee. Meestal is er soep 's middags.  

En zo kan een werkdag eruit zien: