Educatie
39e educatief project

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud Werkgroep Educatie


Educatief project Wegens coronamaatregelen wordt het project ‘geroffel en gewriemel’ naar het schooljaar 2021-2022 verschoven.


De werkgroep educatie zorgt elk jaar voor een nieuw natuurproject.

Elk jaar wordt er een thema uitgewerkt, waarvan kinderen van de lagere school heel veel geheimen over de natuur ontdekken. In de werkgroep educatie zijn we met een 10 tal actieve werkers. Enerzijds hebben we een 7 tal vrijwilligers en anderzijds de mensen van het infocentrum die een belangrijke rol spelen om alles in goede banen te leiden.


We hebben ook een 5-tal lesgevers. Het zijn allen gediplomeerde natuurgidsen die de klassen ontvangen en hen zoveel mogelijk over de natuur laten ontdekken. Een les start ofwel om 9u of om 13uur en duurt ongeveer 2u tot 2u30, afhankelijk van jullie tijd.


Voor speciale groepen (bijvoorbeeld mensen met beperkingen) passen we graag ons programma aan. Neem ook hiervoor contact met het infocentrum op.


Naast het educatief project kan je ook steeds een beroep doen op onze natuurgidsen voor het leiden van een natuurwandeling met doe-activiteiten (o.a. bodem- en wateronderzoek) in de onmiddellijke schoolomgeving én voor het begeleiden van bosklassen.
Download hieronder de brochures van de voorgaande educatieve projecten: