Vereniging

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw (VHM)

2019: feestjaar !!!

VHM staat voor de bescherming van de natuur en een gezond leefmilieu in de streek ten zuiden van Leuven en ook in de stad Leuven; wil de kennis van de natuur promoten en natuurbeleving stimuleren.

VHM staat ook in voor de uitbouw en het beheer van een circa 300 ha grote natuurreservaat ‘De Doode Bemde in de Dijlevallei.


Met plannen- en beleidsmakers worden nauwe contacten onderhouden om de negatieve impact op de natuur te voorkomen of te minimaliseren. In de werkgroep Dijleland - beleid worden bezwaarschriften behandeld.


VHM geeft ook driemaandelijks een tijdschrift uit: Tijdingen. Naast een update over de meeste recente ontwikkelingen in het Dijleland, kan je er ook beschrijvingen van wandelingen met gids in terugvinden, weetjes voor de jongsten onder ons,...


Jaarlijks organiseert de vereniging meer dan honderd activiteiten: natuurexploraties, streekverkenningen, gezinsuitstappen en lezingen.

In samenwerking met Natuurpunt-CVN leidt Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud eveneens natuurgidsen op.


Met de werkgroep ‘educatie’ richt VHM zich voornamelijk tot de jeugd met een jaarlijks wisselend educatief project.

Aanleiding tot het ontstaan van VHM - officieel opgericht als VZW in 1969 - waren de talrijke bedreigingen voor onze laatste grote bosgebieden in Vlaanderen: inkrimping door verkavelingen aan de randen en plannen voor allerhande infrastructuurwerken in bossen. Bossen waren in die tijd de zwakste schakel: ze waren van allen en dus van niemand. Om het tij te keren ontplooide VHM, naast betogingen, een brede strategie van bewustmaking: een nationale natuurbeschermingsdag in Meerdaalwoud (1970), opstart van een werkgroep natuurgidsen (1973), de oprichting van een natuurfonds om zelf bedreigde natuur aan te kopen (1976), een succesvolle tentoonstelling: “Een bos voor de mensen”(1979), een eindrapport en volledig compendium voor een “Natuurpark Dijleland”, voorstelling “Natuurpark Dijleland “(1984).

Lees hier meer over onze voorbije 50 jaar....


Dit jaar bestaan we dus een halve eeuw !

VHM werkt(e) met ook mee aan:

rapport biodiversiteitstoets

Biodiversiteitstoets

 

Verweving van groen bij stadsontwikkeling -www.biodiversiteitstoets.be.

Koesterbomen

Klimaatwerf

 

42 Leuvenaars nomineerden hun koesterboom..

voorkant boek natuur Leuven

Stadsnatuur

 

Biodiversiteit in Leuven in kaart gebracht.

embleem Dijlewolven

Dijlewolvenpad


Een speelse speurtocht in 3

kleine stadsparkjes.

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud is een vereniging zonder winstoogmerk.


De vereniging steunt voor haar dagelijks bestuur op haar raad van bestuur, waarvan de samenstelling is:


  • voorzitter : Jan Horemans
  • ondervoorzitter: Mie De Becker - Yvette Toison
  • secretaris : Jos Lorent
  • penningmeester : Hubert Verbeke


  • lid: Piet De Becker -  Germaine Heeren - Greet Sienap  - Bart Vercoutere - Mia Brugmans - Jan Aerts


VHM ontvangt subsidies van o.a. de Vlaamse overheid. Daarvoor dient een beleidsplan/meerjarennota voorgelegd te worden. Download de meerjarennota 2017-2021 hier.

VHM lid van vzw Leuven 2030


Als lid van vzw Leuven 2030 draagt Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw bij aan een gezonde, leefbare en klimaatneutrale toekomst voor Leuven.

Infocentrum VHM

Waversebaan 66 (1ste verdieping)

3001 Heverlee

Tel: 016/23.05.58

Privacy-AVG-GDPR


Ondernemingsnummer: BE0410963957