Werkgroep_Dijleland

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud Werkgroep Dijleland - Beleid

plan GRUP Leuven

Deze werkgroep zet zich vol enthousiasme in voor alle beleidsmateries inzake ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Concreet betekent dit de opvolging van structuurplannen, structuurvisies, sectorplannen, enz… op de verschillende beleidsniveaus (Europees, federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk) en de daarmee verwante regelgeving en activiteiten zoals commissies, adviesraden, openbare onderzoeken, vergunningen en handhaving.

 

In de werkgroep wordt van gedachten gewisseld over 'megatrends'; wordt kennis gedeeld over diverse processen en projecten, maar worden ook gezamenlijke standpunten ingenomen en worden constructieve voorstellen voor aanpassingen aan bestaand beleid opgesteld.

Leden van de werkgroep dragen deze uit in de diverse organen waarin ze zetelen, het standpunt wordt schriftelijk overgemaakt of in bilateraal overleg besproken.

 

Het geografisch werkingsgebied van de werkgroep ligt in principe binnen de grenzen van het Regionaal Landschap Dijleland maar beperkt zich in de praktijk voornamelijk tot de grote Leuvense agglomeratie en het gebied ten zuiden hiervan. Hierin begrepen is overleg en opvolging rond evoluties in het Dijleland in Waals-Brabant.

 

De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VHM vzw en van natuurverenigingen uit de Leuvense regio en daarbuiten. Deze samenwerking gebeurt op een vrijwillige basis.

 

Ingediende bezwaarschriften

5 oktober 2018

bezwaarschrift GRUP afbakening regionaal stedelijk gebied Leuven

4 oktober 2018

bezwaarschrift omgevingsvergunning Wuyts – Herent

3 september 2018

bezwaarschrift Aquafin St. Jacobsmarkt

23 april 2018

bezwaarschrift RUP meergezinswoningen Bertem

12 maart 2018

a qui de droit_Amis de la Dyle

1 februari 2018

bezwaarschrift Expresweg N25 Blanden

29 januari 2018

verkavelingsaanvraag Wuyts langs de Bovenbergstraat Herent

7 december 2017

bezwaarschrift Noordelijke omlegging van Waver voor Waver

10 juli 2017

bezwaarschrift Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Leuven - herz. 2

13 juni 2017

bezwaarschrift kerstmarkt Sint-Donatuspark Leuven

11 april 2017

bezwaarschrift Nethen Lotissement Van Zeebroeck

21 maart 2017

bezwaarschrift 2de ecoduct Meerdaal

21 maart 2017

bezwaarschrift verkaveling Naamsesesteenweg Blanden

4 januari 2017

bezwaarschrift RUP Sportpark Verona

5 december 2016

bezwaarschrift plannen wijngaard Keizersberg

16 november 2016

bezwaarschrift RUP Hertogensite

27 oktober 2016

opmerkingen bij de startnota herziening GRS Leuven

27 juli 2016

bezwaarschrift verkavelingsaanvraag Naamsesteenweg Oud-Heverlee

27 juli 2016

bezwaarschrift Kartuizerij - Leuven

10 februari 2016

bezwaarschrift ontwerp RUP Den Bruul - Leuven

14 december 2015

bezwaarschrift Ruimtelijk Structuurplan Leuven

16 november 2015

bezwaarschrift Steengroevelaan - Heverlee

16 september 2015

opmerkingen Plan-MER gewestelijk RUP Leuven

13 maart 2015

bezwaarschrift GRUP Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden

26 januari 2015

aanvraag bescherming Bodartpark - Leuven

 

Verkiezingsmemoranda

 

Leuven

 

Bertem

 

Oud-Heverlee

 

Huldenberg

Infocentrum VHM

Waversebaan 66 (1ste verdieping)

3001 Heverlee

Tel: 016/23.05.58

Privacy-AVG-GDPR

 

Ondernemingsnummer: BE0410963957