Laarzen

Doode Bemde

 Laarzen nodig ?

Doode Bemde 21 januari '21

De Doode Bemde:

  • Ligt in de Dijlevallei, dus op het laagste punt in het landschap.
  • De grondwaterstand is hier van nature hoog. In de winter komt het grondwater tot tegen of boven het grondoppervlak.
  • Bovendien is dit het natuurlijk overstromingsgebied van de Dijle met een erg lemige en kleiige bodem.
  • Wanneer er veel bezoekers komen krijgt de vegetatie op de paden het moeilijk. Tijdens de winter of in periodes met veel regen kan ze tijdelijk zelfs volledig verdwijnen. Op die momenten ontstaat er dan modder.


In drogere periodes, waarvan er de voorbije jaren ook veel waren, is het hier perfect begaanbaar. Wanneer het een tijdje droog wordt of bij vriesweer drogen de paden vrij snel weer op.

In natte periodes (oktober-maart)  raden we laarzen in de vallei zeer sterk aan.

 


Kan die modder dan niet vermeden worden door betere aanleg van de paden ?

Vlaanderen is een van de dichtst bebouwde regio’s van Europa. Een groot deel van de oppervlakte is reeds verhard. Het lijkt ons niet zinvol om daarbovenop ook nog eens wegen te gaan verharden in onze schaarse natuurreservaten. Bovendien mag de Dijle hier vrij meanderen. Dat betekent dat af en toe delen van de wandelpaden in de Dijle verdwijnen en het pad verlegd moet worden.

Daarenboven is het aanleggen van verharding ook technisch moeilijk: eventuele verharding wordt overspoeld bij overstroming van de Dijle, zakt weg, en is dus geen duurzame oplossing.

Ook houtsnippers worden vaak gesuggereerd als oplossing, maar het effect van hiervan is zeer tijdelijk, en resulteert nadien eerder in een nadelige situatie.

In de winter van 2021-2022 hebben we enkele grote putten gevuld met aanvulgrond uit de omgeving. Dit zal de bultigheid van de paden wat verbeteren, en de grootste modderplekken iets gemakkelijker bewandelbaar maken.

Maar de beste oplossing blijft: erkennen dat dit een natuurgebied is op zeer drassig terrein, en je als bezoeker aanpassen aan deze situatie.

In de natte periodes zijn er nog zeer veel wandelmogelijkheden aangrenzend aan de Doode Bemde, bijvoorbeeld op het landbouwplateau (bvb startend aan de kerk van Neerijse) of in Heverleebos/Meerdaalwoud (bvb startend aan parking Zoet Water).