Vereniging
Doode Bemde

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw (VHM)

VHM staat voor de bescherming van de natuur en een gezond leefmilieu in de streek ten zuiden van Leuven en ook in de stad Leuven; wil de kennis van de natuur promoten en natuurbeleving stimuleren.

VHM staat ook in voor de uitbouw en het beheer van een circa 300 ha grote natuurreservaat ‘De Doode Bemde in de Dijlevallei.


Met plannen- en beleidsmakers worden nauwe contacten onderhouden om de negatieve impact op de natuur te voorkomen of te minimaliseren. In de werkgroep Dijleland - beleid worden bezwaarschriften behandeld.


VHM geeft ook driemaandelijks een tijdschrift uit: Tijdingen. Naast een update over de meeste recente ontwikkelingen in het Dijleland, kan je er ook beschrijvingen van wandelingen met gids in terugvinden, weetjes voor de jongsten onder ons,...


Jaarlijks organiseert de vereniging meer dan honderd activiteiten: natuurexploraties, streekverkenningen, gezinsuitstappen en lezingen.

In samenwerking met Natuurpunt-CVN leidt Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud eveneens natuurgidsen op.


Met de werkgroep ‘educatie’ richt VHM zich voornamelijk tot de jeugd met een jaarlijks wisselend educatief project.

Vrijwilligerswerk

Volgens de statuten van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, afgekort VHM heeft de vereniging als doel: Het natuurbehoud en de bescherming van het leefmilieu te bevorderen , de kennis van de natuur te verspreiden , natuur-educatieve initiatieven te nemen en natuurbeleving te stimuleren.
Haar activiteiten richten zich tot Vlaams-Brabant met bijzondere aandacht voor de streek van Leuven.

Vanuit bovenstaande zin is onze visie op de vrijwilligers ontstaan.

Vrijwilligerswerk
De visie van VHM is de bescherming van onze natuur en leefmilieu, met de mens in een centrale rol. De mens als vrijwilliger is een uniek en mooi gegeven. De inzet en motivatie van vrijwilligers is waar onze organisatie op draait. Het zijn de vrijwilligers die mee de visie bepalen en ook dus hun eigen werk een plaats geven in de samenleving. Elk vanuit zijn eigen visie en tempo.

Bijdragen en positie van vrijwilligers
De Raad van bestuur, bestaande uit vrijwilligers, bepaalt het beleid van de vereniging.
De vrijwilligers zijn verdeeld in werkgroepen : natuurgidsen, beheer, educatie, beleid en een groep die speciaal op Stad Leuven gericht is. Daarnaast worden occasionele werkgroepen opgericht ter gelegenheid van speciale activiteiten.
De werkgroepen bepalen zelf de realisaties op hun domein. Elke werkgroep wordt geleid door een voorzitter die ofwel lid is van de Raad van Bestuur ofwel op regelmatige basis aan de raad van bestuur rapporteert. De werkgroepen komen op regelmatige basis samen waarbij vrijwilligers de activiteiten bepalen en knelpunten worden besproken. De vergaderingen zijn vrijblijvend.
De raad van bestuur bepaalt welke betaalde medewerkers worden aangenomen. We streven naar een sociale en open natuurvereniging.

Autonomie
Elke vrijwilliger neemt op zijn eigen manier deel aan de activiteiten die ze ook grotendeels zelf bepalen. Sommige vrijwilligers werken liever autonoom terwijl anderen graag samenwerken. Beide manieren van werken ondersteunen we zoveel mogelijk. De vrijwilliger wordt ondersteund in het proces van het project door andere vrijwilligers of door de vaste medewerkers. De stap naar informatie maken we zo klein mogelijk. De voorzitter van elke werkgroep begeleidt waar nodig en mogelijk.

Tijd
We kiezen voor een open en vrije structuur zodat het engagement plezant blijft. Indien een vrijwilliger zich engageert is er een bepaalde verwachting die we samen inlossen.

Meerwaarde
De passie van de vereniging is de natuur en ons leefmilieu, dit delen we met onze vrijwilligers en bezoekers en omgekeerd. Een goed en voldaan gevoel bij het begeleiden en meedoen aan de activiteiten zijn de grootste motivatie. Natuurbescherming is zeer actueel en het belang ervan is groot. Door de verschillende werkgroepen kunnen we vrijwilligers hun eigen interesse en capaciteiten ten volle gebruiken.

Ondersteuning
VHM beschikt over een aangenaam en professioneel infocentrum. Hier komen de vrijwilligers vrijblijvend of op afspraak langs. De vaste medewerkers zorgen voor administratieve en logistieke ondersteuning.
We bieden verschillende opleidingen aan. De opleidingen sluiten aan bij onze werking: natuurgidsen cursus, EHBO in de natuur, veilig en verantwoord beheerwerken uitvoeren, natuurstudie,..
De publiciteit voor die vormingen en onze oproepen via de sociale media en onze website vormen de voornaamste bron voor de werving en de enthousiasmering van potentiële nieuwe vrijwilligers

Aanleiding tot het ontstaan van VHM - officieel opgericht als VZW in 1969 - waren de talrijke bedreigingen voor onze laatste grote bosgebieden in Vlaanderen: inkrimping door verkavelingen aan de randen en plannen voor allerhande infrastructuurwerken in bossen. Bossen waren in die tijd de zwakste schakel: ze waren van allen en dus van niemand. Om het tij te keren ontplooide VHM, naast betogingen, een brede strategie van bewustmaking: een nationale natuurbeschermingsdag in Meerdaalwoud (1970), opstart van een werkgroep natuurgidsen (1973), de oprichting van een natuurfonds om zelf bedreigde natuur aan te kopen (1976), een succesvolle tentoonstelling: “Een bos voor de mensen”(1979), een eindrapport en volledig compendium voor een “Natuurpark Dijleland”, voorstelling “Natuurpark Dijleland “(1984).

Lees hier meer (PDF) over onze voorbije 50 jaar....

VHM werkt(e) met ook aan:

rapport biodiversiteitstoets

Biodiversiteitstoets

 

Project verdergezet bij VITO "natuurwaardeverkenner"

https://natuurwaardeverkenner.be/#/

Koesterbomen

Klimaatwerf

 

42 Leuvenaars nomineerden hun koesterboom..

voorkant boek natuur Leuven

Stadsnatuur

 

Biodiversiteit in Leuven in kaart gebracht.

embleem Dijlewolven

Dijlewolvenpad


Een speelse speurtocht in 3

kleine stadsparkjes.

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud is een vereniging zonder winstoogmerk.


Het bestuur van de vereniging is samengesteld uit:


  • voorzitter : Jan Horemans
  • ondervoorzitter: Mie De Becker
  • secretaris :
  • penningmeester : Hubert Verbeke
  • lid: Piet De Becker -  Greet Sienap  - Bart Vercoutere - Mia Brugmans - Jan Aerts


VHM ontvangt subsidies van o.a. de Vlaamse overheid. Daarvoor dient een beleidsplan/meerjarennota voorgelegd te worden. Download de meerjarennota 2017-2021 hier.

VHM lid van vzw Leuven 2030


Als lid van vzw Leuven 2030 draagt Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw bij aan een gezonde, leefbare en klimaatneutrale toekomst voor Leuven.