BrabantseWouden

BRABANTSE WOUDEN

Nationaal Park


Een combinatie van topnatuur en unieke belevingen rond natuur, landschap, erfgoed.

Een oude droom van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud ...Waarom een nationaal park en VHM als kernpartner:

Een Nationaal park is natuur

De Brabantse Wouden omvatten:

  • de grootste oppervlakte aan eeuwenoud bos in Vlaanderen met het daaraan gekoppelde rijke planten- en dierenleven.
  • een uniek rivieren- en valleisysteem met als toppers de Dijle, IJse en Laan, die nog vrij meanderen doorheen graslanden en bossen.
  • door zijn uniek golvend reliëf ook een zeer hoge concentratie holle wegen.


Een Nationaal park is landschap & cultuur

Het gebied ademt ook geschiedenis:

  • met een oase aan erfgoed dat binnen de Brabantse wouden verder ecologisch, landschappelijk en recreatief gevaloriseerd kan worden.
  • een stevige basis vormen voor de visie én  actieplan ‘erfgoed en landschap’ binnen het masterplan.Meer Brabantse Wouden op onze website:

  • project: omschrijft het traject van de totstandkoming van een nationaal park
  • beschrijving: artikelenreeks over de Brabantse wouden uit ons tijdschrift "Tijdingen"


Kijk ook naar de opname van het Webinar Brabantse Wouden – 3 februari 2022 – Van Zoniën over Meerdaal tot Bierbeek (Oost). Klik hieronder op de pijl of bekijk het filmpje op YouTube.Enkele uitspraken

Meer dan 40 jaar geleden schreven de ‘founding fathers’ van de VHM hun visie neer in het handboek 'Natuurpark Dijlevallei'. Als trotse kernpartner van het nog omvangrijkere natuurpark Brabantse Wouden, zijn we verheugd dat de unieke natuur en cultuur van de regio kunnen worden veilig gesteld in een groot en groots park.

– Jan Horemans, voorzitter VHM

Door de bosuitbreidingsdoelstellingen van de Vlaamse Regering in deze regio te focussen op de missing links tussen deze gebieden kan een klimaatrobuuste structuur ontstaan die ecologisch en recreatief nog veel waardevoller is dan de som van de delen.


– Bart Meuleman, regiobeheerder bij ANB

Dit is voor onze provincie en voor de gebiedscoalitie een belangrijke genomen horde. Nu gaat de gebiedscoalitie werk maken van een masterplan en actieplan tegen eind 2022. Als in 2023 de officiële erkenning volgt, worden die plannen in uitvoering gebracht


– Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu provincie Vlaams-Brabant