Werkgroep Dijleland

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud Werkgroep Dijleland - Beleid

plan GRUP Leuven

Deze werkgroep zet zich vol enthousiasme in voor alle beleidsmateries inzake ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Concreet betekent dit de opvolging van  structuurplannen, structuurvisies, sectorplannen, enz… op de verschillende beleidsniveaus (Europees, federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk) en de daarmee verwante regelgeving en activiteiten zoals commissies, adviesraden, openbare onderzoeken, vergunningen en handhaving.


In de werkgroep wordt van gedachten gewisseld over 'megatrends'; wordt kennis gedeeld over diverse processen en projecten, maar worden ook gezamenlijke standpunten ingenomen en worden constructieve voorstellen voor aanpassingen aan bestaand beleid opgesteld.

Leden van de werkgroep dragen deze uit in de diverse organen waarin ze zetelen, het standpunt wordt schriftelijk overgemaakt of in bilateraal overleg besproken.


Het geografisch werkingsgebied van de werkgroep ligt in principe binnen de grenzen van het Regionaal Landschap Dijleland maar beperkt zich in de praktijk voornamelijk tot de grote Leuvense agglomeratie en het gebied ten zuiden hiervan. Hierin begrepen is overleg en opvolging rond evoluties in het Dijleland in Waals-Brabant.


De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VHM vzw en van  natuurverenigingen uit de Leuvense regio en daarbuiten. Deze samenwerking gebeurt op een vrijwillige basis.


Ingediende bezwaarschriften

5 december 2023

12 juli 2023

16 juni 2023

27 februari 2023

15 november 2022

9 november 2022

13 september 2022

12 augustus 2022

11 augustus 2022

5 april 2022

5 januari 2022

17 september 2021

15 september 2021

19 augustus 2021

4 juni 2021

17 mei 2021

15 april 2021

9 april 2021

9 maart 2021

2 maart 2021

25 februari 2021

28 januari 2021

25 januari 2021

3 november 2020

11 augustus 2020

13 mei 2020

20 april 2020

9 maart 2020

11 februari 2020

19 december 2019

4 september 2019

11 juni 2019

7 juni 2019

1 maart 2019

20 februari 2019

5 oktober 2018

4 oktober 2018

3 september 2018

23 april 2018

12 maart 2018

1 februari 2018

29 januari 2018

7 december 2017

10 juli 2017

13 juni 2017

11 april 2017

21 maart 2017

21 maart 2017

4 januari 2017

5 december 2016

16 november 2016

27 oktober 2016

27 juli 2016

27 juli 2016

10 februari 2016

14 december 2015

16 november 2015

16 september 2015

13 maart 2015

26 januari 2015