Natuurgidsen

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud

 Team natuurgidsen

gidsbeurt in Doode Bemde

De werkgroep natuurgidsen is een “open” werkgroep: iedere natuurgids die interesse heeft voor onze werking en die wil meewerken aan de planning en de uitvoering van activiteiten is welkom op onze maandelijkse vergadering.


De hoofdactiviteit van onze werkgroep is het organiseren van gegidste natuurwandelingen in onze regio. Dit kunnen zowel bos-, plattelands- als stadswandelingen zijn.


De werkgroep stelt de agenda op van de activiteiten van VHM:  • Sedert 2015 zijn er onze wandelingen in het kader van een project waarin we, met verenigingen van over de taalgrens, de Dijle en haar bijrivieren van Waver tot Werchter willen verkennen


  • Meer gespecialiseerde en wetenschappelijk georiënteerde excursies: bv. inventarisaties van graslanden en holle wegen. Voor natuurgidsen is dit een uitstekend moment om planten- en diersoorten te leren herkennen.


Via het infocentrum van VHM kunnen ook derden (scholen, bedrijven, verenigingen, families) gidsen voor natuurwandelingen aanvragen.

Onze andere bekommernis is: vorming aanbieden. In samenwerking met Natuurpunt CVN organiseren wij (twee-)jaarlijks een opleiding tot natuurgids. Daarnaast zijn er onze voordrachten (bv. de warme winteravonden), waar we niet alleen natuurgidsen een vervolmaking aanbieden, maar ook openstaan voor het brede publiek.


De werkgroep natuurgidsen levert ook de teksten aan voor de ‘Speurneuzen’, een vooral op het basisonderwijs gerichte vaste rubriek in het tijdschrift ‘Tijdingen’.


Interesse om mee te werken of wil je graag een gegidste natuurwandeling?

Neem contact op met het  Infocentrum VHM : infocentrum@vhm.be of telefonisch 016/23.05.58
Hulde aan een VHM icoon: PUBLICATIES JOS MONNENS


Jos Monnens verliet ons op 9 april 2017, nog geen maand nadat wij afscheid moesten nemen van onze voorzitter van toen, Jo Symons.

Hoe kunnen wij de herinnering aan Jos beter eren dan sommige van zijn publicaties, voornamelijk determinatieboeken, met toestemming van zijn weduwe Emma en ingescand door Dr. Peter Moulaert, ter beschikking te stellen van hen die hij zo graag inwijdde in de wondere wereld van grassen, varens, mossen en paddenstoelen?

Download Gids 'Grassen'

Download Gids 'Varens''

Download Gids 'Mossen'

Jos Buttiens

in memoriam

Jos Buttiens

Jos verliet ons op 2 september 2019

Jos was niet alleen actief lid van de werkgroep Natuurgidsen, tot zes jaar geleden, maar ook lid van de Algemene Vergadering.
Hij vertegenwoordigde lange tijd de Vrienden bij het CVN .
Jos was ook lesgever voor de kandidaat-natuurgidsen en examinator.

Jos was natuurgids in hart en nieren, met veel respect voor natuur en medemens.
Zijn werkterrein als natuurgids waren onze bossen, wouden en de Dijlevallei met De Doode Bemde op kop. Planckendael en zelfs Villers-La-ville kenden voor hem geen geheimen.

Tijdens de talrijke weken van het bos, die bij de Vrienden niet één week maar gans de maand oktober beslaan, kon hij als geen ander omgaan met kinderen, zijn geliefkoosd publiek. De bosklassen gaven hem de gelegenheid om, na zijn opruststelling, weer eens voor de klas te staan.
Jos leverde ook talrijke bijdragen aan de rubriek “Speurneus” in onze driemaandelijkse Tijdingen. Geen onderwerp was hem vreemd.