Home

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw


voor natuur en landschap in de brede regio rond Leuven

Educatief Project 2019-2020


Van 4 november 2019 tot en met 3 april 2020 kan je met je klas of groep naar het 38ste educatief project “Onder onze voeten: mol, mos, regenworm, madeliefje”.
Info en inschrijven


Ook het programma van de bosklassen staat nu op de website.
Meer info.


Visietekst "Samen voor het bos van morgen"

Samen voor het bos van morgen

Er is een toenemende ongerustheid over wat er momenteel gaande is in de uitgestrekte bossen in onze streek. Vooral het beheer van Heverleebos oogst actueel kritiek. Wat Heverleebos en Meerdaalwoud betreft, beiden in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), zien we toch vooral positieve ontwikkelingen dankzij deskundig bosbeheer.
Samen met de Natuurstudiegroep Dijleland leggen we in een tekst (PDF) uit waarom.


VHM organiseert in samenwerking met CVN Natuurpunt volgende cursussen waarvoor kan worden ingeschreven:

  • Gidsen van kinderen (Heverlee) : 3 halve dagen in september/oktober. Inschrijven via website CVN NP

  • Paddenstoelen voor beginners (Heverlee): 4 halve dagen in oktober/november. Inschrijven via website CVN NP (helaas VOLZET)

Jos Buttiens

in memoriam

Jos Buttiens

Jos was lid van de Algemene Vergadering van onze vereniging en was jarenlang lid van de werkgroep natuurgidsen van VHM.

Hij schreef ettelijke bijdragen voor de "Jonge speurgids " in Tijdingen en heeft ontelbare gidsbeurten verzorgd voor de jeugd. 

Als VHM-natuurgids heeft hij vele jaren met het publiek zijn begeestering voor onze wouden en de Dijlevallei gedeeld. Ook de dierentuin Planckendaal en de historische site van Villers la Ville deden regelmatig beroep op hem als natuurgids.


Het Dijleland is een natuurparel door de aanwezigheid van de Doode Bemde, de Vlaamse natuurreservaten te Oud-Heverlee, het Grootbroek, het Meerdaalwoud en Heverleebos.

Er zijn ook diverse natuurparels verspreid doorheen het landschap. Eén ervan is het Rodebos.


Een netwerk van groenblauwe vingers dringt door tot in de stadskern Leuven...


De werkgroep Doode Bemde: doet o.l.v. de conservator met het beheerteam de aankoop van de terreinen en materiaal.

Zij maakt de beheersplannen en  stuurt de terreinploeg en vrijwilligers in de Doode Bemde aan.


Daarnaast zijn er nog 3 teams actief binnen de VHM; dit zijn de volgende:

Activiteitenkalender en natuurwandelingen; inventarisatie van biotopen

Jaarlijks educatief project: concept en lespakket voor leerkrachten

Opvolging ruimtelijke ontwikkelingen en beleid

in Dijleland

VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: 2 vakantiekampen voor de jeugd
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: 2 vakantiekampen voor de jeugd
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: jaarlijkse zomerkamp in de Doode Bemde
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: jaarlijkse zomerkamp in de Doode Bemde
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: jaarlijkse zomerkamp in de Doode Bemde
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: jaarlijkse zomerkamp in de Doode Bemde
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: planteniventarisaties holle wegen
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: planteniventarisaties holle wegen


Nieuws en/of recent gepubliceerd op de website (+ datum publicatie):


  • Visietest "Samen voor het bos van morgen" (9/9/2019)

  • Visietekst rond vrijwilligers (5/9/2019)

  • Programma feestweekend 14 en 15 september (19/8/2019)

Infocentrum VHM

Waversebaan 66 (1ste verdieping)

3001 Heverlee

Tel: 016/23.05.58

Privacy-AVG-GDPR


Ondernemingsnummer: BE0410963957