Home

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw


voor natuur en landschap in de brede regio rond Leuven


Wandelweer !
Kom je naar de Doode  Bemde ?
Vergeet je wandellaarzen niet, het blijft modderig her en der.

De Doode Bemde igt in de Dijlevallei, dus op het laagste punt in het landschap. De grondwaterstand is hier van nature hoog. Bovendien is dit het natuurlijk overstromingsgebied van de Dijle, met een erg lemige en kleiige bodem. Meer info op het terrein of op onze pagina.


laarzen in de Doode Bemde
Warme winteravond

Warme winteravonden

Maart: inschrijving "Planten op het Lam Gods"

Presentaties

Oktoberpresentatie  "Verborgen leven van planten"

November: presentatie "Leuvense voedselstrategie"

December: presentatie "Vliegend Hert"

Januari: presentatie "Sterfte bij mezenjongen"

Vogelkijkhut De Roerdomp
Ligging vogelkijkhut De Roerdomp


Vogelkijkhut “de Roerdomp” gesloten 

De regelmatige bezoeker van het natuurreservaat zal al wel gemerkt hebben dat er de afgelopen jaren minder water in de “kliniekvijvers” staat. Dat heeft niets te maken met klimaatopwarming of lage grondwaterstanden. Dat heeft alles van doen met problemen met de watertoevoer.

De vijvers links en rechts van de dreef (Lindenhoflaan) worden gevuld met IJsewater dat aan de voormalige watermolen (in het kasteeldomein van Neerijse) opgestuwd wordt en via grachten in de vijvers terecht komt. Dat stuwen wordt tot een minimum beperkt om de vrije doorgang voor vissen niet nodeloos te bemoeilijken. De kwaliteit van het IJsewater is in de voorbije jaren immers flink verbeterd, waardoor er opnieuw grote hoeveelheden vis in leven.

Het is mogelijk om de vijvers met IJsewater te vullen zonder dat er gestuwd wordt, maar daarvoor moeten een paar werken uitgevoerd worden. Die werken zullen plaatsvinden gedurende de winter van 2020-2021.

Momenteel wordt er in en langs de vijvers gewerkt om tegen het voorjaar 2021 alles klaar te hebben zodat de vijvers opnieuw met water kunnen gevuld worden. Om die reden is de vogelkijkhut van de Roerdomp dan ook voorlopig gesloten.

Alvast bedankt voor uw begrip en nog een prettige wandeling gewenst. Indien u bijkomende info wenst, neem dan contact op met Piet De Becker (piet.de.becker@pandora.be / 0499/59.30.16)


Samen voor het bos van morgen

Er is een toenemende ongerustheid over wat er momenteel gaande is in de uitgestrekte bossen in onze streek. Vooral het beheer van Heverleebos oogst actueel kritiek.
Wat Heverleebos en Meerdaalwoud betreft - beiden in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -zien we toch vooral positieve ontwikkelingen dankzij deskundig bosbeheer.

Samen met de Natuurstudiegroep Dijleland leggen we in een tekst (PDF) uit waarom.

Visietekst "Samen voor het bos van morgen"


Het Dijleland is een natuurparel door de aanwezigheid van de Doode Bemde, de Vlaamse natuurreservaten te Oud-Heverlee, het Grootbroek, het Meerdaalwoud en Heverleebos.

Er zijn ook diverse natuurparels verspreid doorheen het landschap. Eén ervan is het Rodebos.


Een netwerk van groenblauwe vingers dringt door tot in de stadskern Leuven...


De werkgroep Doode Bemde: doet o.l.v. de conservator met het beheerteam de aankoop van de terreinen en materiaal.

Zij maakt de beheersplannen en  stuurt de terreinploeg en vrijwilligers in de Doode Bemde aan.


Daarnaast zijn er nog 3 teams actief binnen de VHM; dit zijn de volgende:

Activiteitenkalender en natuurwandelingen; inventarisatie van biotopen

Logo 39e educatief project

Jaarlijks educatief project: concept en lespakket voor leerkrachten

Opvolging ruimtelijke ontwikkelingen en beleid

in Dijleland

vijvers van Oud-Heverlee, zicht vanuit trein
vanuit de Appeljee naar de Doode Bemde
oude trambedding
komgrond beneden de trambedding
komgrond beneden de trambedding
oeverwal naast de Dijle
oeverwal naast de Dijle
hazelaar in bloei
hazelaar in bloei
wandelpad voorbij The Shelter
wandelpad voorbij The Shelter
vogelkijkhut aan de zandvang Egenhovenbos
vogelkijkhut aan de zandvang Egenhovenbos
veel watervogels nu
veel watervogels nu
overstroomd Langestaartveld
overstroomd Langestaartveld
winterakoniet in Arenbergpark
winterakoniet in Arenbergpark
sneeuwklokje in Arenbergpark
sneeuwklokje in Arenbergpark
Groot Begijnhof Leuven
Groot Begijnhof Leuven
Abdij van Park
Abdij van Park
soepeenden in de winter
soepeenden in de winter

Nieuws en/of recent gepubliceerd op de website (+ datum publicatie):