Home

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw


voor natuur en landschap in de brede regio rond Leuven

Bosanemoon


Nieuwe Bubbeltocht over voorjaarsbloeiers:


Omdat onze gegidste wandelingen nog niet kunnen doorgaan, werkten we alvast een extra wandeling uit om zelf te doen in je bubbel.

De nu gepubliceerde wandeling (5,5 km) gaat langs het Arenbergpark, Langestaartveld en Egenhovenbos en heeft als voorwerp de voorjaarsbloeiers.

Meer op de bubbeltochtenpagina.


Heropening Vogelkijkhut De Roerdomp

De vogelijkhut de Roerdomp in de Doode Bemde is weer open!
In de voorbije wintermaanden werd de zogenaamde ‘ zuidelijke kliniekvijver’ die in vergaande staat van verlanding was, helemaal droog gelegd. De wilgenopslag werd verwijderd, het riet en lisdodde gemaaid en verwijderd.
Nu de watertoevoer vanuit de IJse hersteld is, hopen we een hoger waterpeil te kunnen aanhouden op deze vijver.
Ook de omgeving van de kijkhut werd wat heringericht, en de zonnekant van de hut zelf kreeg een nieuw laagje vernis.
Op 30 maart werd ‘de kraan’ officieel geopend. Het vullen van de vijver zal meerdere dagen-weken duren.

Vanaf 1 april is de kijkhut zelf terug toegankelijk. Neem zeker eens een kijkje, maar hou voldoende afstand van andere bezoekers!

Vogelkijkhut De Roerdomp


Warme winteravonden

Presentaties

Oktoberpresentatie  "Verborgen leven van planten"

November: presentatie "Leuvense voedselstrategie"

December: presentatie "Vliegend Hert"

Januari: presentatie "Sterfte bij mezenjongen"

Warme winteravond


Samen voor het bos van morgen

Er is een toenemende ongerustheid over wat er momenteel gaande is in de uitgestrekte bossen in onze streek. Vooral het beheer van Heverleebos oogst actueel kritiek.
Wat Heverleebos en Meerdaalwoud betreft - beiden in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -zien we toch vooral positieve ontwikkelingen dankzij deskundig bosbeheer.

Samen met de Natuurstudiegroep Dijleland leggen we in een tekst (PDF) uit waarom.

Visietekst "Samen voor het bos van morgen"


Het Dijleland is een natuurparel door de aanwezigheid van de Doode Bemde, de Vlaamse natuurreservaten te Oud-Heverlee, het Grootbroek, het Meerdaalwoud en Heverleebos.

Er zijn ook diverse natuurparels verspreid doorheen het landschap. Eén ervan is het Rodebos.


Een netwerk van groenblauwe vingers dringt door tot in de stadskern Leuven...


De werkgroep Doode Bemde: doet o.l.v. de conservator met het beheerteam de aankoop van de terreinen en materiaal.

Zij maakt de beheersplannen en  stuurt de terreinploeg en vrijwilligers in de Doode Bemde aan.


Daarnaast zijn er nog 3 teams actief binnen de VHM; dit zijn de volgende:

Activiteitenkalender en natuurwandelingen; inventarisatie van biotopen

Logo 39e educatief project

Jaarlijks educatief project: concept en lespakket voor leerkrachten

Opvolging ruimtelijke ontwikkelingen en beleid

in Dijleland

Vogelkijkhut de Roerdomp vernieuwd
Vogelkijkhut de Roerdomp vernieuwd
Vogelkijkhut de Roerdomp vernieuwd
Vogelkijkhut de Roerdomp vernieuwd
Vogelkijkhut de Roerdomp vernieuwd
Vogelkijkhut de Roerdomp vernieuwd
Vogelkijkhut de Roerdomp vernieuwd
Vogelkijkhut de Roerdomp vernieuwd
Zuidelijke vijver is zich terug aan het vullen
Zuidelijke vijver is zich terug aan het vullen
Krakeend, Kuifeend, Tafeleend... op de andere vijver
Krakeend, Kuifeend, Tafeleend... op de andere vijver
Lente in de Doode Bemde
Lente in de Doode Bemde
Lente in de Doode Bemde
Lente in de Doode Bemde
Lente in de Doode Bemde
Lente in de Doode Bemde

Nieuws en/of recent gepubliceerd op de website (+ datum publicatie):