Home

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw


voor natuur en landschap in de brede regio rond Leuven

Doode Bemde - ZOMERKAMP 2021

Nu het schooljaar op z'n laatste beentjes loopt, kunnen we weer blij beginnen uitkijken naar een weekje zomer-hooi-kamp in de Doode Bemde.
Van zondag 18 t.e.m. zondag 25 juli zal er dagelijks gewerkt worden tussen 10u en 17u.

Net zoals vorig jaar maken we er een dagkamp van.

Iedereen is welkom

Lees meer op de pagina Werkdagen

Zomerkamp Doode Bemde

Educatieve projecten
2021-2022

Voor het schooljaar 2021-2022 bieden we niet één maar twee verschillende educatieve projecten aan. Nieuw is dat we vanaf dit jaar het Streekhuis Dijleland naast de kapel Van Steenbergen aan het Zoet Water gebruiken om van daaruit een educatieve boswandeling te gidsen.
Daarnaast bieden we nog steeds ons ‘klassiek’ educatief project aan dat zoals steeds doorgaat in het VHM infocentrum.

Lees meer en inschrijven

BosprojectVHM
Kerselaars in bloei Doode Bemde

Hervorming van de schenk- en erfbelasting

De Vlaamse Regering heeft de schenk- en erfbelasting voor goede doelen hervormd.
Vanaf 1 juli 2021 wordt in Vlaanderen de techniek van het duolegaat niet langer fiscaal interessant. Het ontvangen bedrag wordt inderdaad belast zoals elke andere erfenis.
Die wetswijziging is niet enkel van toepassing op nieuwe testamenten maar geldt eveneens voor bestaande testamenten waarin een duolegaat is opgenomen.

De nieuwe wetgeving biedt evenwel een hoopgevend alternatief.
Vanaf 1 juli kunt u belastingvrij schenken en legateren aan onze vereniging.

Lees meer over de mogelijkheden op onze pagina Lid worden/Steun ons


Samen voor het bos van morgen

Er is een toenemende ongerustheid over wat er momenteel gaande is in de uitgestrekte bossen in onze streek. Vooral het beheer van Heverleebos oogst actueel kritiek.
Wat Heverleebos en Meerdaalwoud betreft - beiden in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -zien we toch vooral positieve ontwikkelingen dankzij deskundig bosbeheer.

Samen met de Natuurstudiegroep Dijleland leggen we in een tekst (PDF) uit waarom.

Visietekst "Samen voor het bos van morgen"


Het Dijleland is een natuurparel door de aanwezigheid van de Doode Bemde, de Vlaamse natuurreservaten te Oud-Heverlee, het Grootbroek, het Meerdaalwoud en Heverleebos.

Er zijn ook diverse natuurparels verspreid doorheen het landschap. Eén ervan is het Rodebos.


Een netwerk van groenblauwe vingers dringt door tot in de stadskern Leuven...


De werkgroep Doode Bemde: doet o.l.v. de conservator met het beheerteam de aankoop van de terreinen en materiaal.

Zij maakt de beheersplannen en  stuurt de terreinploeg en vrijwilligers in de Doode Bemde aan.


Daarnaast zijn er nog 3 teams actief binnen de VHM; dit zijn de volgende:

Activiteitenkalender en natuurwandelingen; inventarisatie van biotopen

Logo 39e educatief project

Jaarlijks educatief project: concept en lespakket voor leerkrachten

Opvolging ruimtelijke ontwikkelingen en beleid

in Dijleland

Doode Bemde 12mei2021
Doode Bemde 12mei2021
Knolsteenbreek
Knolsteenbreek
Bruine korenbout
Bruine korenbout
DoodeBemde 12mei2021
DoodeBemde 12mei2021
Doode Bemde 12mei2021
Doode Bemde 12mei2021
Kruipend zenegroen
Kruipend zenegroen
Kruisbladwalstro
Kruisbladwalstro
Doode Bemde 12mei2021
Doode Bemde 12mei2021
Waterviolier
Waterviolier

Nieuws en/of recent gepubliceerd op de website (+ datum publicatie):