Home

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw


voor natuur en landschap in de brede regio rond Leuven

Werkkalender natuurreservaat Doode Bemde najaar 2020  

Na een onfortuinlijk corona-einde van het werkdagenseizoen in het voorjaar en een wel bijzonder geslaagde versie van het zomerkamp nieuwe stijl gaan we opnieuw van start, Hopelijk voor een ononderbroken seizoen van onverdroten werkplezier in het intussen steeds fraaier wordende decors van de Doode Bemde. Bekijk de werkkalender.

Zomerkamp Doode Bemde

Werking Najaar: Coronamaatregelen

Bepaalde kalenderactiviteiten gaan door al dan niet met inschrijvingen en met een maximum aantal deelnemers afhankelijk van de activiteit: zie telkens op website (kalender) / facebook.

Bij het vertrek en tijdens de wandeling worden de deelnemers verzocht een mondmasker te gebruiken. Iedere deelnemer brengt zelf een mondmasker mee.
Op de deelnemerslijst worden de contactgegevens van alle deelnemers genoteerd om eventuele latere contact tracing mogelijk te maken.

Warme winteravonden: Ook hiervoor dient ingeschreven te worden. Een link naar het webformulier telkens in de kalender en op facebook.

Fiscaal voordeel


Uitzonderlijk extra fiscaal voordeel voor giften in 2020

Covid-19 treft iedereen zwaar, ook verenigingen als de onze. Daarom heeft de overheid beslist om uitzonderlijk het fiscale voordeel van giften aan erkende instellingen zoals VHM vzw op te trekken van 45% naar 60%. Ook het plafond voor belastingvermindering voor giften wordt verhoogd van 10 naar 20% van het netto-belastbaar inkomen. 

Voor giften gedaan in 2020 bedraagt de belastingvermindering 60 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Om aftrekbaar te zijn, moet de totale aan een organisatie betaalde som minstens 40 euro bedragen. U mag dit bedrag in één of meerdere keren in hetzelfde kalenderjaar betalen.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften.

Help jij mee? Steun ons met een gift van € 40 of meer en geniet van dit uitzonderlijk belastingvoordeel

Uw erfgenamen vrijstellen van successierechten én Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud steunen? Dat kan via een duolegaat! Meer info


Educatief project 2020-2021:
“Geroffel en gewriemel: spechten en mieren”


Van maandag 9 november 2020 tot en met vrijdag 2 april 2021


Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw nodigt alle klassen van het lager onderwijs, derde kleuterklassen, scholen voor aangepast onderwijs, senioren en andere geïnteresseerde groepen uit voor haar 39ste educatief project.

Op een interactieve manier komen de bezoekers heel wat te weten over spechten en mieren. Het wordt een actieve en leerrijke voor- of namiddag, waarbij alle zintuigen worden geprikkeld met allerlei doe-opdrachten, boeiende verhalen, leuke filmpjes en informatie op maat.

Meer lezen en inschrijven op de webpagina van de werkgroep Educatie.

39e educatief project
Visietekst "Samen voor het bos van morgen"


Samen voor het bos van morgen

Er is een toenemende ongerustheid over wat er momenteel gaande is in de uitgestrekte bossen in onze streek. Vooral het beheer van Heverleebos oogst actueel kritiek.
Wat Heverleebos en Meerdaalwoud betreft - beiden in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -zien we toch vooral positieve ontwikkelingen dankzij deskundig bosbeheer.

Samen met de Natuurstudiegroep Dijleland leggen we in een tekst (PDF) uit waarom.


Het Dijleland is een natuurparel door de aanwezigheid van de Doode Bemde, de Vlaamse natuurreservaten te Oud-Heverlee, het Grootbroek, het Meerdaalwoud en Heverleebos.

Er zijn ook diverse natuurparels verspreid doorheen het landschap. Eén ervan is het Rodebos.


Een netwerk van groenblauwe vingers dringt door tot in de stadskern Leuven...


De werkgroep Doode Bemde: doet o.l.v. de conservator met het beheerteam de aankoop van de terreinen en materiaal.

Zij maakt de beheersplannen en  stuurt de terreinploeg en vrijwilligers in de Doode Bemde aan.


Daarnaast zijn er nog 3 teams actief binnen de VHM; dit zijn de volgende:

Activiteitenkalender en natuurwandelingen; inventarisatie van biotopen

Logo 39e educatief project

Jaarlijks educatief project: concept en lespakket voor leerkrachten

Opvolging ruimtelijke ontwikkelingen en beleid

in Dijleland

Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020
Doode Bemde 20 augustus 2020

Nieuws en/of recent gepubliceerd op de website (+ datum publicatie):

Infocentrum VHM

Waversebaan 66 (1ste verdieping)

3001 Heverlee

Tel: 016/23.05.58

Ondernemingsnummer: BE0410963957

RPR Leuven