Home

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw


voor natuur en landschap in de brede regio rond Leuven

Lexicon Soortnamen Dijle

Lexicon “Dijle: Soortnamen / Dyle: nom d’espèces”

Action Environnement Beauvechain en Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud maakten samen een tweetalig wetenschappelijk lexicon (Nederlands – Frans) in handig zakformaat: “Dijle: Soortnamen / Dyle: nom d’ espèces”.
Het bevat naast de namen van planten en dieren die in de Dijle-vallei worden waargenomen ook enkele termen in verband met het beheer van waterlopen en dat in beide talen.
Heel praktisch om de vaak moeilijke woordenschat op het gebied van fauna, flora, waterbeheer ... in de andere landstaal (Frans of Nederlands) onder de knie te krijgen en een zeer nuttig instrument bij de talrijke bijeenkomsten van natuurliefhebbers over de taalgrens heen.

Het lexicon is tegen een prijs van 2 euro / stuk (+ verzendkosten) verkrijgbaar bij het infocentrum van Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, Waversebaan 66, 3001 Heverlee (infocentrum@vhm.be of 016/23 05 58)

Warme winteravonden 

Omwille van de Coronamaatregelen dient hiervoor ingeschreven te worden. Een link naar het webformulier telkens in de kalender en op facebook.

Schrijf dus tijdig in.

De spreker van de lezing van oktober zond ons zijn presentatie.

PDF presentatie Warme winteravond oktober


Werking Najaar: Coronamaatregelen


Bepaalde kalenderactiviteiten gaan door al dan niet met inschrijvingen en met een maximum aantal deelnemers afhankelijk van de activiteit: zie telkens op website (kalender) / facebook.

Bij het vertrek en tijdens de wandeling worden de deelnemers verzocht een mondmasker te gebruiken. Iedere deelnemer brengt zelf een mondmasker mee.
Op de deelnemerslijst worden de contactgegevens van alle deelnemers genoteerd om eventuele latere contact tracing mogelijk te maken.

Fiscaal voordeel
Wat loert er om de hoek ????


Uitzonderlijk extra fiscaal voordeel voor giften in 2020

Covid-19 treft iedereen zwaar, ook verenigingen als de onze. Daarom heeft de overheid beslist om uitzonderlijk het fiscale voordeel van giften aan erkende instellingen zoals VHM vzw op te trekken van 45% naar 60%. Ook het plafond voor belastingvermindering voor giften wordt verhoogd van 10 naar 20% van het netto-belastbaar inkomen. 

Voor giften gedaan in 2020 bedraagt de belastingvermindering 60 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Om aftrekbaar te zijn, moet de totale aan een organisatie betaalde som minstens 40 euro bedragen. U mag dit bedrag in één of meerdere keren in hetzelfde kalenderjaar betalen.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften.

Help jij mee? Steun ons met een gift van € 40 of meer en geniet van dit uitzonderlijk belastingvoordeel

Uw erfgenamen vrijstellen van successierechten én Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud steunen? Dat kan via een duolegaat! Meer info


Educatief project 2020-2021:

Wat loert er om de hoek?

Van maandag 9 november 2020 tot en met vrijdag 2 april 2021

Wegens coronamaatregelen wordt het project ‘geroffel en gewriemel’ naar het schooljaar 2021-2022 verschoven.
Om de coronaveiligheid, van uw klas en van onze gidsen te garanderen kiezen we dit schooljaar voor een andere formule. We gaan een speelse en interactieve natuurwandeling doen, Deze wandeling start en eindigt in onze tuin voor het infocentrum op de Waversebaan 66 in Heverlee. De wandeling gaat verder in het Arenbergpark, is een kleine 2 km lang en duurt ongeveer 2 uur.

Je kan kiezen om je reeds geboekte afspraken te laten staan of deze te annuleren. Dat volstaat met een reply mail met onderwerp: annulatie met de vermelding van de datum en klas. Dit is kosteloos.

Let op: het is dus een buitenactiviteit: je boeking wordt omgezet in de vermelde interactieve wandeling met gids.

Meer lezen en inschrijven op de webpagina van de werkgroep Educatie.

Visietekst "Samen voor het bos van morgen"


Samen voor het bos van morgen

Er is een toenemende ongerustheid over wat er momenteel gaande is in de uitgestrekte bossen in onze streek. Vooral het beheer van Heverleebos oogst actueel kritiek.
Wat Heverleebos en Meerdaalwoud betreft - beiden in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -zien we toch vooral positieve ontwikkelingen dankzij deskundig bosbeheer.

Samen met de Natuurstudiegroep Dijleland leggen we in een tekst (PDF) uit waarom.


Het Dijleland is een natuurparel door de aanwezigheid van de Doode Bemde, de Vlaamse natuurreservaten te Oud-Heverlee, het Grootbroek, het Meerdaalwoud en Heverleebos.

Er zijn ook diverse natuurparels verspreid doorheen het landschap. Eén ervan is het Rodebos.


Een netwerk van groenblauwe vingers dringt door tot in de stadskern Leuven...


De werkgroep Doode Bemde: doet o.l.v. de conservator met het beheerteam de aankoop van de terreinen en materiaal.

Zij maakt de beheersplannen en  stuurt de terreinploeg en vrijwilligers in de Doode Bemde aan.


Daarnaast zijn er nog 3 teams actief binnen de VHM; dit zijn de volgende:

Activiteitenkalender en natuurwandelingen; inventarisatie van biotopen

Logo 39e educatief project

Jaarlijks educatief project: concept en lespakket voor leerkrachten

Opvolging ruimtelijke ontwikkelingen en beleid

in Dijleland

Doode Bemde 13 september 2020
Doode Bemde 13 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020

Nieuws en/of recent gepubliceerd op de website (+ datum publicatie):

Infocentrum VHM

Waversebaan 66 (1ste verdieping)

3001 Heverlee

Tel: 016/23.05.58

Ondernemingsnummer: BE0410963957

RPR Leuven