Home

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw


voor natuur en landschap in de brede regio rond Leuven

Sporen uit het verleden aan het Zoet Water
Een geschiedenis van Heverleebos
in 8 hoofdstukken

De Boscast is nu ook beschikbaar via de izi.TRAVEL audiogids-app die je met je smartphone kan gebruiken. Bij elke stop wordt er een audiofragment afgespeeld en er is extra materiaal via de app beschikbaar: een introtekstje, afbeeldingen, video’s en links.

Alle informatie over de Boscast en hoe je aan de slag kunt gaan met de app is samengevat in deze flyer.

Dit is de tweede audiotour die VHM publiceert nadat we eerder het klimaatpad aan het Zoet Water ontwikkelden.

Al door ons uitgeschreven wandelingen die je zelf kan doen, kan je later terugvinden op onze pagina 'Bubbeltochten'.

Luchtfoto
VHM Bibliotheek

  

De VHM bibliotheek

Onze collectie boeken en tijdschriften over natuur en leefmilieu werd aangevuld.

Alle boeken zijn gratis te ontlenen op het adres van ons secretariaat. Bekijk de lijst.

Educatieve projecten
2021-2022

Voor het schooljaar 2021-2022 bieden we niet één maar twee verschillende educatieve projecten aan. Nieuw is dat we vanaf dit jaar het Streekhuis Dijleland naast de kapel Van Steenbergen aan het Zoet Water gebruiken om van daaruit een educatieve boswandeling te gidsen.
Daarnaast bieden we nog steeds ons ‘klassiek’ educatief project aan dat zoals steeds doorgaat in het VHM infocentrum.

Lees meer en inschrijven

BosprojectVHM
Kerselaars in bloei Doode Bemde

Hervorming van de schenk- en erfbelasting

De Vlaamse Regering heeft de schenk- en erfbelasting voor goede doelen hervormd.
Vanaf 1 juli 2021 wordt in Vlaanderen de techniek van het duolegaat niet langer fiscaal interessant. Het ontvangen bedrag wordt inderdaad belast zoals elke andere erfenis.
Die wetswijziging is niet enkel van toepassing op nieuwe testamenten maar geldt eveneens voor bestaande testamenten waarin een duolegaat is opgenomen.

De nieuwe wetgeving biedt evenwel een hoopgevend alternatief.
Vanaf 1 juli kunt u belastingvrij schenken en legateren aan onze vereniging.

Lees meer over de mogelijkheden op onze pagina Lid worden/Steun ons


Samen voor het bos van morgen

Er is een toenemende ongerustheid over wat er momenteel gaande is in de uitgestrekte bossen in onze streek. Vooral het beheer van Heverleebos oogst actueel kritiek.
Wat Heverleebos en Meerdaalwoud betreft - beiden in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -zien we toch vooral positieve ontwikkelingen dankzij deskundig bosbeheer.

Samen met de Natuurstudiegroep Dijleland leggen we in een tekst (PDF) uit waarom.

Visietekst "Samen voor het bos van morgen"


Het Dijleland is een natuurparel door de aanwezigheid van de Doode Bemde, de Vlaamse natuurreservaten te Oud-Heverlee, het Grootbroek, het Meerdaalwoud en Heverleebos.

Er zijn ook diverse natuurparels verspreid doorheen het landschap. Eén ervan is het Rodebos.


Een netwerk van groenblauwe vingers dringt door tot in de stadskern Leuven...


De werkgroep Doode Bemde: doet o.l.v. de conservator met het beheerteam de aankoop van de terreinen en materiaal.

Zij maakt de beheersplannen en  stuurt de terreinploeg en vrijwilligers in de Doode Bemde aan.


Daarnaast zijn er nog 3 teams actief binnen de VHM; dit zijn de volgende:

Activiteitenkalender en natuurwandelingen; inventarisatie van biotopen

Logo 39e educatief project

Jaarlijks educatief project: concept en lespakket voor leerkrachten

Opvolging ruimtelijke ontwikkelingen en beleid

in Dijleland

Doode Bemde 12mei2021
Doode Bemde 12mei2021
Knolsteenbreek
Knolsteenbreek
Bruine korenbout
Bruine korenbout
DoodeBemde 12mei2021
DoodeBemde 12mei2021
Doode Bemde 12mei2021
Doode Bemde 12mei2021
Kruipend zenegroen
Kruipend zenegroen
Kruisbladwalstro
Kruisbladwalstro
Doode Bemde 12mei2021
Doode Bemde 12mei2021
Waterviolier
Waterviolier

Nieuws en/of recent gepubliceerd op de website (+ datum publicatie):