Home

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw


voor natuur en landschap in de brede regio rond Leuven

Nieuwjaarsreceptie 2020 aan de Torenvalk


2019 is voorbij gevlogen. We hebben veel gewandeld, gelachen en vooral heel véél gevierd.
50 Jaar de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en 40 jaar de Doode Bemde.
Het was een prachtig en uniek jaar!
We zijn zeer blij dat we dit met jullie mochten delen.
Grote dank en hop naar vele schone jaren samen in en rond de natuur!

Zo belanden we bij 2020.


Naar goede gewoonte zetten we het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsreceptie.
Op zondag 19 januari maken we onze allerbeste wensen over en kijken we naar
wat het nieuwe jaar onze vereniging zal brengen.


We verwelkomen u graag om 10u aan de Torenvalk, de nieuwe onthaalpoort voor Meerdaalwoud en Heverleebos,Kaas en Spaghetti-avond 22 februari


We nodigen iedereen uit op onze jaarlijkse Kaas en Spaghetti-avond ten voordele van natuurreservaat de Doode Bemde op zaterdag 22 februari (vanaf 17u) in GC De Roosenberg in Oud-Heverlee.


Bestellen kan ook op de webpagina online.

Warme winteravond

De klimaatengagementen van Leuven

door Geert Vanhorebeek (stad Leuven) en Katrien Rycken (coördinator Leuven 2030)


Dinsdag 21 januari 2020 om 20u

In de raadzaal van het oude gemeentehuis van Heverlee, Waversebaan 66, HeverleeLeuven wil het voortouw nemen in de regio op vlak van klimaatbeleid.


Gesteund door talrijke partners wil Leuven de hele samenleving meenemen in de transitie naar
een gezonde, energie-onafhankelijke, groene stad.
Het is een verhaal van samenwerken aan de toekomst.
Het nieuwe bestuur wil een versnelling hoger schakelen en de Roadmap 2025/2035/2050 geschreven door Leuven 2030 legt haarfijn uit welke maatregelen nodig zijn om de torenhoge ambities in Leuven waar te maken,
jaar na jaar.

Inkom is gratis. Inschrijven niet nodig.


Warme winteravond klimaatengagementen

CURSUS NATUURGIDS 2020-2021: Ons programma

We werken rond een brede waaier aan thema’s, die voor onze regio (stad Leuven en Zuid-Dijleland) belangrijk zijn.

In een reeks verplichte cursusonderwerpen krijg je een stevige basis rond natuurbeheer, ecologie en natuurbeleid. Enkele begrippen worden verduidelijkt: ecosysteem, habitat en biotoop. En wat is belangrijker: de biodiversiteitscrisis of klimaatverstoring? De sleutel is om beide crisissen tegelijk aan te pakken. Je ontdekt tevens hoe dieren, planten en landschappen samen leven. 
Daarnaast bieden wij een paar thema’s aan die specifiek verbonden zijn met onze vereniging: bosbeheer, natuur in de stad en gidsen van kinderen.
Tijdens de methodieklessen leer je hoe je een wandeling, workshop of andere educatieve activiteit uitwerkt. Oefenen kan in een gemoedelijke sfeer.

En dan zijn er de belangrijkste leermomenten op het terrein zelf. Onze ervaren gidsen begeleiden je in verschillende biotopen, met eigen specifieke natuurwaarden. Zo bezoeken we Meerdaalwoud (bomen en hun ecosysteem, geschiedenis en archeologie), Heverleebos (bosbeheer), de Doode Bemde (graslandbeheer en geologie), Arenbergpark en Egenhovenbos (voorjaarsbloeiers), het plateau van Leefdaal en Duisburg (met de holle wegen), het Rodebos en de Laanvallei met geologie, Wild Leuven en Bertembos en Koeheide.

Een vroege vogelwandeling met ontbijt mag ook niet ontbreken en we sluiten het cursusjaar af met een busreis naar de Westhoek (duinen). 
De lessen hebben telkens plaats op woensdagvoormiddag, theorie in ons leslokaal (VHM, Waversebaan 66 Heverlee). We starten op 2 september 2020 met een kennismakingssessie en sluiten af met de uitreiking van de getuigschriften eind juni 2021..

Inschrijven kan op de link van Natuurpunt-CVN.

Nieuwe cursus natuurgids
Visietekst "Samen voor het bos van morgen"
Educatief Project 2019-2020


Samen voor het bos van morgen

Er is een toenemende ongerustheid over wat er momenteel gaande is in de uitgestrekte bossen in onze streek. Vooral het beheer van Heverleebos oogst actueel kritiek. Wat Heverleebos en Meerdaalwoud betreft, beiden in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), zien we toch vooral positieve ontwikkelingen dankzij deskundig bosbeheer.

Samen met de Natuurstudiegroep Dijleland leggen we in een tekst (PDF) uit waarom.


Educatief Project 2019 -2020

Van 4 november 2019 tot en met 3 april 2020 kan je met je klas of groep naar het 38ste educatief project “Onder onze voeten: mol, mos, regenworm, madeliefje”. Info en inschrijven


Bosklassen

Ook het programma van de bosklassen staat nu op de website. Meer info.


Het Dijleland is een natuurparel door de aanwezigheid van de Doode Bemde, de Vlaamse natuurreservaten te Oud-Heverlee, het Grootbroek, het Meerdaalwoud en Heverleebos.

Er zijn ook diverse natuurparels verspreid doorheen het landschap. Eén ervan is het Rodebos.


Een netwerk van groenblauwe vingers dringt door tot in de stadskern Leuven...


De werkgroep Doode Bemde: doet o.l.v. de conservator met het beheerteam de aankoop van de terreinen en materiaal.

Zij maakt de beheersplannen en  stuurt de terreinploeg en vrijwilligers in de Doode Bemde aan.


Daarnaast zijn er nog 3 teams actief binnen de VHM; dit zijn de volgende:

Activiteitenkalender en natuurwandelingen; inventarisatie van biotopen

Jaarlijks educatief project: concept en lespakket voor leerkrachten

Opvolging ruimtelijke ontwikkelingen en beleid

in Dijleland

VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: 2 vakantiekampen voor de jeugd
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: 2 vakantiekampen voor de jeugd
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: jaarlijkse zomerkamp in de Doode Bemde
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: jaarlijkse zomerkamp in de Doode Bemde
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: jaarlijkse zomerkamp in de Doode Bemde
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: jaarlijkse zomerkamp in de Doode Bemde
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: planteniventarisaties holle wegen
VHM zomer 2019
VHM zomer 2019
VHM zomerde met: planteniventarisaties holle wegen

Nieuws en/of recent gepubliceerd op de website (+ datum publicatie):

Infocentrum VHM

Waversebaan 66 (1ste verdieping)

3001 Heverlee

Tel: 016/23.05.58

Ondernemingsnummer: BE0410963957

RPR Leuven