Home

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw


voor natuur en landschap in de brede regio rond Leuven

18/5: Update Coronamaatregelen

Gezien de beslissingen van de regering in het kader van het beperken van het verspreiden van het coronavirus zien wij nog steeds verplicht  alle activiteiten te annuleren. Dit geldt alvast t.e.m. 7 juni.

Ons infocentrum is enkel bereikbaar via mail en telefoon.
Het gebouw van ons kantoor is afgesloten.

We volgen de situatie op en passen onze acties daarop aan. U verneemt dit via de website, facebook en nieuwsbrief.

Denk aan de richtlijnen van het Agentschap Natuur en Bos.
Jullie zijn welkom in de natuurgebieden maar blijf op de wandelpaden

Doode Bemde 6 mei 2020
Boek 'De Leuvense wereldverbeteraars'

Leestip: ‘De Leuvense wereldverbeteraars' 

 
het nieuwe boek van journalist Luc Vanheerentals met illustraties en gedichten door Sandrine Lambert en voorwoord van Knack-journalist Walter Pauli.

Dit boek handelt over initiatieven (waaronder ook Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud) in het Leuvense die de samenleving duurzamer, socialer, rechtvaardiger… willen maken. Het betreft van onderuit gegroeide, innovatieve projecten met een maatschappelijke missie om de levenskwaliteit te verbeteren en/of het denken hierover in positieve zin te beïnvloeden.

De zoektocht in milieu, mobiliteit, handel, armoede, cultuur, onderwijs, participatie, gezondheid, welzijn, landbouw, oorlog en vrede, migratie, derde wereld tot cohousing leverde meer dan 200 initiatieven op die uitgebreid of met een korte vermelding besproken worden. ‘De Leuvense Wereldverbeteraars’ is een hartverwarmend, leerzaam en bijwijlen verbluffend boek over Leuvenaars die het verschil maken’, aldus Knack-journalist Walter Pauli in zijn voorwoord.

Het boek kost 12,50 euro, telt 230 bladzijden en werd gedrukt bij de CO2-neutrale Leuvense Drukkerij Van der Poorten.
Na storting van dit bedrag op BE65 7855 2875 6196 wordt het gratis thuis aan Leuven geleverd! Voor bestellingen buiten Leuven worden 2,5 euro verzendingskosten aangerekend.

Voor meer info: luc.vanheerentals@telenet.be

CURSUS NATUURGIDS 2020-2021:
Ons programma

We werken rond een brede waaier aan thema’s, die voor onze regio (stad Leuven en Zuid-Dijleland) belangrijk zijn.

In een reeks verplichte cursusonderwerpen krijg je een stevige basis rond natuurbeheer, ecologie en natuurbeleid. Enkele begrippen worden verduidelijkt: ecosysteem, habitat en biotoop. En wat is belangrijker: de biodiversiteitscrisis of klimaatverstoring? De sleutel is om beide crisissen tegelijk aan te pakken. Je ontdekt tevens hoe dieren, planten en landschappen samen leven. 
Daarnaast bieden wij een paar thema’s aan die specifiek verbonden zijn met onze vereniging: bosbeheer, natuur in de stad en gidsen van kinderen.
Tijdens de methodieklessen leer je hoe je een wandeling, workshop of andere educatieve activiteit uitwerkt. Oefenen kan in een gemoedelijke sfeer.

En dan zijn er de belangrijkste leermomenten op het terrein zelf. Onze ervaren gidsen begeleiden je in verschillende biotopen, met eigen specifieke natuurwaarden. Zo bezoeken we Meerdaalwoud (bomen en hun ecosysteem, geschiedenis en archeologie), Heverleebos (bosbeheer), de Doode Bemde (graslandbeheer en geologie), Arenbergpark en Egenhovenbos (voorjaarsbloeiers), het plateau van Leefdaal en Duisburg (met de holle wegen), het Rodebos en de Laanvallei met geologie, Wild Leuven en Bertembos en Koeheide.

Een vroege vogelwandeling met ontbijt mag ook niet ontbreken en we sluiten het cursusjaar af met een busreis naar de Westhoek (duinen). 
De lessen hebben telkens plaats op woensdagvoormiddag, theorie in ons leslokaal (VHM, Waversebaan 66 Heverlee). We starten op 2 september 2020 met een kennismakingssessie en sluiten af met de uitreiking van de getuigschriften eind juni 2021..

Inschrijven kan op de link van Natuurpunt-CVN.

Nieuwe cursus natuurgids


Samen voor het bos van morgen

Er is een toenemende ongerustheid over wat er momenteel gaande is in de uitgestrekte bossen in onze streek. Vooral het beheer van Heverleebos oogst actueel kritiek. Wat Heverleebos en Meerdaalwoud betreft, beiden in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), zien we toch vooral positieve ontwikkelingen dankzij deskundig bosbeheer.

Samen met de Natuurstudiegroep Dijleland leggen we in een tekst (PDF) uit waarom.

Visietekst "Samen voor het bos van morgen"


Het Dijleland is een natuurparel door de aanwezigheid van de Doode Bemde, de Vlaamse natuurreservaten te Oud-Heverlee, het Grootbroek, het Meerdaalwoud en Heverleebos.

Er zijn ook diverse natuurparels verspreid doorheen het landschap. Eén ervan is het Rodebos.


Een netwerk van groenblauwe vingers dringt door tot in de stadskern Leuven...


De werkgroep Doode Bemde: doet o.l.v. de conservator met het beheerteam de aankoop van de terreinen en materiaal.

Zij maakt de beheersplannen en  stuurt de terreinploeg en vrijwilligers in de Doode Bemde aan.


Daarnaast zijn er nog 3 teams actief binnen de VHM; dit zijn de volgende:

Activiteitenkalender en natuurwandelingen; inventarisatie van biotopen

Jaarlijks educatief project: concept en lespakket voor leerkrachten

Opvolging ruimtelijke ontwikkelingen en beleid

in Dijleland

Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020
Doode Bemde 6 mei 2020

Nieuws en/of recent gepubliceerd op de website (+ datum publicatie):

Infocentrum VHM

Waversebaan 66 (1ste verdieping)

3001 Heverlee

Tel: 016/23.05.58

Ondernemingsnummer: BE0410963957

RPR Leuven