Home

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw


voor natuur en landschap in de brede regio rond Leuven


We wensen iedereen een mooi wandeljaar.

Kom je naar de Doode  Bemde ?
Vergeet nu zeker je wandellaarzen niet !

Doode Bemde 21 januari 2021
Doode Bemde 21 januari 2021
Doode Bemde 21 januari 2021
Doode Bemde 21 januari 2021
Doode Bemde 21 januari 2021
Doode Bemde 21 januari 2021

Warme winteravonden

Februari: inschrijving "Algen, het groene goud"

Presentaties

Oktoberpresentatie  "Verborgen leven van planten"

November: presentatie "Leuvense voedselstrategie"

December: presentatie "Vliegend Hert"

Januari: presentatie "Sterfte bij mezenjongen"

Vogelkijkhut De Roerdomp
Ligging vogelkijkhut De Roerdomp


Vogelkijkhut “de Roerdomp” gesloten tot einde februari 2021

De regelmatige bezoeker van het natuurreservaat zal al wel gemerkt hebben dat er de afgelopen jaren minder water in de “kliniekvijvers” staat. Dat heeft niets te maken met klimaatopwarming of lage grondwaterstanden. Dat heeft alles van doen met problemen met de watertoevoer.

De vijvers links en rechts van de dreef (Lindenhoflaan) worden gevuld met IJsewater dat aan de voormalige watermolen (in het kasteeldomein van Neerijse) opgestuwd wordt en via grachten in de vijvers terecht komt. Dat stuwen wordt tot een minimum beperkt om de vrije doorgang voor vissen niet nodeloos te bemoeilijken. De kwaliteit van het IJsewater is in de voorbije jaren immers flink verbeterd, waardoor er opnieuw grote hoeveelheden vis in leven.

Het is mogelijk om de vijvers met IJsewater te vullen zonder dat er gestuwd wordt, maar daarvoor moeten een paar werken uitgevoerd worden. Die werken zullen plaatsvinden gedurende de winter van 2020-2021.

Momenteel wordt er in en langs de vijvers gewerkt om tegen het voorjaar 2021 alles klaar te hebben zodat de vijvers opnieuw met water kunnen gevuld worden. Om die reden is de vogelkijkhut van de Roerdomp dan ook gesloten en dat tot einde februari 2021.

Alvast bedankt voor uw begrip en nog een prettige wandeling gewenst. Indien u bijkomende info wenst, neem dan contact op met Piet De Becker (piet.de.becker@pandora.be / 0499/59.30.16)

Wat loert er om de hoek ????


Educatief project 

Wat loert er om de hoek?

Wegens coronamaatregelen wordt het project ‘geroffel en gewriemel’ naar het schooljaar 2021-2022 verschoven.
Om de coronaveiligheid, van uw klas en van onze gidsen te garanderen kiezen we dit schooljaar voor een andere formule. We gaan een speelse en interactieve natuurwandeling doen, Deze wandeling start en eindigt in onze tuin voor het infocentrum op de Waversebaan 66 in Heverlee. De wandeling gaat verder in het Arenbergpark, is een kleine 2 km lang en duurt ongeveer 2 uur.

Ook deze activiteiten zijn opgeschort omwille van Corona en gaan pas vanaf 2021 terug door.

Let op: het is dus een buitenactiviteit: je boeking wordt omgezet in de vermelde interactieve wandeling met gids.

Meer lezen en inschrijven op de webpagina van de werkgroep Educatie.


Samen voor het bos van morgen

Er is een toenemende ongerustheid over wat er momenteel gaande is in de uitgestrekte bossen in onze streek. Vooral het beheer van Heverleebos oogst actueel kritiek.
Wat Heverleebos en Meerdaalwoud betreft - beiden in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -zien we toch vooral positieve ontwikkelingen dankzij deskundig bosbeheer.

Samen met de Natuurstudiegroep Dijleland leggen we in een tekst (PDF) uit waarom.

Visietekst "Samen voor het bos van morgen"


Het Dijleland is een natuurparel door de aanwezigheid van de Doode Bemde, de Vlaamse natuurreservaten te Oud-Heverlee, het Grootbroek, het Meerdaalwoud en Heverleebos.

Er zijn ook diverse natuurparels verspreid doorheen het landschap. Eén ervan is het Rodebos.


Een netwerk van groenblauwe vingers dringt door tot in de stadskern Leuven...


De werkgroep Doode Bemde: doet o.l.v. de conservator met het beheerteam de aankoop van de terreinen en materiaal.

Zij maakt de beheersplannen en  stuurt de terreinploeg en vrijwilligers in de Doode Bemde aan.


Daarnaast zijn er nog 3 teams actief binnen de VHM; dit zijn de volgende:

Activiteitenkalender en natuurwandelingen; inventarisatie van biotopen

Logo 39e educatief project

Jaarlijks educatief project: concept en lespakket voor leerkrachten

Opvolging ruimtelijke ontwikkelingen en beleid

in Dijleland

Doode Bemde 13 september 2020
Doode Bemde 13 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020
Doode Bemde 14 september 2020

Nieuws en/of recent gepubliceerd op de website (+ datum publicatie):

Infocentrum VHM

Waversebaan 66 (1ste verdieping)

3001 Heverlee

Tel: 016/23.05.58

Ondernemingsnummer: BE0410963957

RPR Leuven