Home

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) vzw


voor natuur en landschap in de brede regio rond Leuven

29/7: Werking
Maatregelen i.v.m. Coronavirus

Vanaf juli gaan bepaalde kalenderactiviteiten terug door,

al dan niet met inschrijvingen: zie per activiteit op website (kalender) / facebook.
Ook het Infocentrum is terug fysiek bereikbaar.
Vanaf 31 juli nemen vele medewerkers wat verlof. Het Infocentrum zal dus vaak gesloten zijn. Wie langs wil komen, telefoneert best op voorhand.

Bij het vertrek en tijdens de wandeling worden de deelnemers verzocht een mondmasker te gebruiken. Iedere deelnemer brengt zelf een mondmasker mee.
Op de deelnemerslijst worden de contactgegevens van alle deelnemers genoteerd om eventuele latere contact tracing mogelijk te maken.Zomerkamp Doode Bemde

Planning Najaar:


  • Aandacht: Het programma van de warme winteravonden voor het najaar en de winter is reeds gekend. Ook hiervoor dient ingeschreven te worden en inschrijven is ook reeds mogelijk. Een link naar het webformulier telkens in de kalender en op facebook.

  • De cursus Natuurgids (vanaf september) is volzet. U kan zich nog wel op de wachtlijst plaatsen via deze link.
39e educatief project


Educatief project 2020-2021:
“Geroffel en gewriemel: spechten en mieren”


Van maandag 9 november 2020 tot en met vrijdag 2 april 2021


Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw nodigt alle klassen van het lager onderwijs, derde kleuterklassen, scholen voor aangepast onderwijs, senioren en andere geïnteresseerde groepen uit voor haar 39ste educatief project.

Op een interactieve manier komen de bezoekers heel wat te weten over spechten en mieren. Het wordt een actieve en leerrijke voor- of namiddag, waarbij alle zintuigen worden geprikkeld met allerlei doe-opdrachten, boeiende verhalen, leuke filmpjes en informatie op maat.

Meer lezen en inschrijven op de webpagina van de werkgroep Educatie.

zomeractiviteit

Staycation !?

Zin in een boeiende zoektocht uitgedacht door vier kakelverse natuurgidsen? 

Kom dan bij gelegenheid naar de historische site van de Abdij van Park en:

  • neem je smartphone of tablet mee,
  • surf naar de website http://www.jonenipe.be,
  • zoek de plaatsen van de foto's,
  • voer de kleine opdrachten uit,
  • kraak de code !

en kom zo te weten wie hier ooit vermoord werd. 

En tijdens je weldoende wandeling steek je ook iets op van de rijke fauna, flora en geschiedenis van deze abdijsite, of leer je waarom de wilg op het eilandje treurt.  Ook leuk met de (klein)kinderen.


Samen voor het bos van morgen

Er is een toenemende ongerustheid over wat er momenteel gaande is in de uitgestrekte bossen in onze streek. Vooral het beheer van Heverleebos oogst actueel kritiek.
Wat Heverleebos en Meerdaalwoud betreft - beiden in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) -zien we toch vooral positieve ontwikkelingen dankzij deskundig bosbeheer.

Samen met de Natuurstudiegroep Dijleland leggen we in een tekst (PDF) uit waarom.

Visietekst "Samen voor het bos van morgen"


Het Dijleland is een natuurparel door de aanwezigheid van de Doode Bemde, de Vlaamse natuurreservaten te Oud-Heverlee, het Grootbroek, het Meerdaalwoud en Heverleebos.

Er zijn ook diverse natuurparels verspreid doorheen het landschap. Eén ervan is het Rodebos.


Een netwerk van groenblauwe vingers dringt door tot in de stadskern Leuven...


De werkgroep Doode Bemde: doet o.l.v. de conservator met het beheerteam de aankoop van de terreinen en materiaal.

Zij maakt de beheersplannen en  stuurt de terreinploeg en vrijwilligers in de Doode Bemde aan.


Daarnaast zijn er nog 3 teams actief binnen de VHM; dit zijn de volgende:

Activiteitenkalender en natuurwandelingen; inventarisatie van biotopen

Logo 39e educatief project

Jaarlijks educatief project: concept en lespakket voor leerkrachten

Opvolging ruimtelijke ontwikkelingen en beleid

in Dijleland

Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020
Doode Bemde 26 juli 2020

Nieuws en/of recent gepubliceerd op de website (+ datum publicatie):

Infocentrum VHM

Waversebaan 66 (1ste verdieping)

3001 Heverlee

Tel: 016/23.05.58

Ondernemingsnummer: BE0410963957

RPR Leuven