Natuur
Heverleebos

Heverleebos

Op amper 3 km van het centrum van Leuven ligt het Heverleebos, een boscomplex van 609 ha dat, samen met het uitgestrekter Meerdaalwoud,  sinds de laatste ijstijd steeds een bos is geweest. Het is een Vlaams domeinbos in de provincie Vlaams-Brabant, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Leuven en Oud-Heverlee. Het beheer ervan gebeurt door het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse overheid). Meer over Heverleebos

Meerdaalwoud


Meerdaalwoud

Meerdaalwoud is een Vlaams domeinbos, gelegen in de provincie Vlaams-Brabant, op het grondgebied van de deelgemeenten Bierbeek, Haasrode, Blanden, Vaalbeek, Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert. Een klein gedeelte aan de zuidkant ligt in de Waalse deelgemeenten Nethen en Hamme-Mille. Meer over Meerdaalwoud


Rodebos


Rodebos

Het Rodebos is gelegen op de oostelijke valleiflank van de Laan, ten noorden van  de dorpskern van Ottenburg. Meer over Rodebos

Dijleland


Dijleland

In de valleien en akkerlandschappen houden de natuurwaarden zich nog steeds instand. Deze natuurwaarden zijn gebonden aan het complexe landschap waar versnippering een grote rol speelt. Meer over het Dijleland


Dijleland


Stadsnatuur Leuven

Voor veel soorten is de bebouwde omgeving, vooral de groene gordel rond de stadskernen, een laatste toevluchtsoord. In de tuinen van ons verkavelings-Vlaanderen is de biodiversiteit inderdaad groter dan in het buitengebied en in de binnenstad. Meer over de stadsnatuur