Werkdagen

Doode Bemde

 Werkdagen

zomerkamp 2020 Doode Bemde


2024: Volgende werkdagen zijn nog gepland:

Algemene afspraken zijn de volgende: meestal Parking aan het kasteel van Neerijse

We werken soms op terreinen die niet gemakkelijk zichtbaar zijn vanaf de wandelpaden. De exacte locatie van het 'werkterrein' van de dag wordt aangegeven vanaf de dichtstbijzijnde toegang van de Doode Bemde naar de werkplaats (pijlen). Vrijwilligers onbekend met het reservaat kunnen ook via infocentrum@vhm.be de exacte plaats opvragen enkele dagen voor de werkdag.

Kinderen zijn zeer welkom op deze werkdagen. Ervaring leert dat kinderen vanaf 7-8 jaar enkele uurtjes kunnen meewerken onder begeleiding van hun ouder(s). Het is een uitstekende manier om de natuur te leren ontdekken.

Stevige schoenen zijn een must, en op veel plaatsen zijn laarzen zeer sterk aanbevolen/onmisbaar. Werkgerief en handschoenen zijn voorhanden. We werken van 10 u tot 17 u, maar wie enkele uurtjes kan komen meehelpen is ook zeer welkom. PIknik of een hapje tussendoor en drank breng je zelf mee. Meestal is er soep 's middags.  

En zo kan een werkdag eruit zien: