Rodebos
Rodebos


Rodebos

Het Rodebos is gelegen op de oostelijke valleiflank van de Laan, ten noorden van  de dorpskern van Ottenburg. Dit restant van het grote kolenwoud herbergt een grote diversiteit aan biotopen, eigen aan het Dijleland. Voorjaarsbossen (met daslook), heide (met het hiĆ«roglyfen lieve-heers-beestje), broekbossen (met zeggekorfslak en adderwortel) en vele bronnen, zuur en kalkrijk (van veenmos tot reuzepaardenstaart). Ook bronbeekjes met beeklopers kenmerken dit uniek bos.


Bloei van daslook
Daslook
Bronbeek met daslook
Reuzenpaardenstaart


In het jaarbulletin 1997 werden de waarden en kenmerken van het gebied uitvoerig beschreven, zowel de bodem als het grondwater, maar ook de interactie tussen beiden.


Het boek is te koop in het infocentrum.

Jaarbulletin97