Reservaat

Doode Bemde

 Reservaat - uitbreiding

In 2015 keurde de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw een uitbreiding van natuurreservaat Doode Bemde goed.

Het erkend natuurreservaat, gelegen in de gemeenten Bertem, Huldenberg en Oud-Heverlee, werd uitgebreid met een oppervlakte van 9ha en 46a.

De totaal erkende oppervlakte komt door deze uitbreiding op 286 ha.


Het begon einde 1980 met de aankoop van “de weide van Vonckx”, gelegen tussen de parking in de Reigersstraat en de Spoorweg Leuven-Ottignies.


De totale door VHM beheerde oppervlakte bedraagt ongeveer 300 ha. Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw zal de erkende percelen beheren volgens een goedgekeurd beheerplan.


Overstromingen van juni-juli 2021 in de Doode Bemde – het systeem is getest en is geslaagd!!

Deze uitzonderlijke weersomstandigheden tonen nogmaals het belang aan van natuurlijke valleien als waterbuffer. De Doode Bemde beschermt de Leuvenaars immers tegen wateroverlast. Lees meer op deze overstromingen op de webpagina hierover.